Over de vereniging

 

Waarom de Historische Vereniging Vlaardingen?

Vlaardingen heeft een lange historie. Reeds lang voor het begin van de jaartelling leefden er al mensen in deze streek. In de achtste eeuw is er voor het eerst in geschreven bronnen sprake van Vlaardingen. In 1273 krijgt Vlaardingen stadsrechten. De visserij is voor Vlaardingen tot de Tweede Wereldoorlog de belangrijkste bron van inkomsten geweest. Vlaardingen was eeuwenlang het centrum van de Nederlandse haringvisserij, en dankt daaraan haar bijnaam 'Haringstad'. De opbouw van en vele panden in het historische stadscentrum herinneren aan dit roemrijke verleden. Na de Tweede Wereldoorlog zijn echter helaas door gebrek aan historisch besef veel waardevolle panden en stadsgezichten verdwenen. Dit was de directe aanleiding voor de oprichting van de Historische Vereniging Vlaardingen op 20 januari 1967. Van meet af aan heeft de HVV zich ingezet voor het behoud van historisch waardevolle gebouwen en tegen de aantasting van de historische opbouw van de stad. Maar zij ziet het ook als een belangrijke taak om de geschiedenis van de stad in woord en beeld vast te leggen.

Lees verder

Laatste nieuws

Drie nieuwe bestuursleden

Op de Algemene Ledenvergadering op 11 april heeft er een wisseling binnnen het bestuur plaatsgevonden. Wout den Breems en Arie Ouwendijk namen na vele jaren trouwe dienst (zie de andere nieuwsitems) afscheid. Tineke van der Hoek, die al enkele jaren notuliste is van het bestuur, werd in het bestuur gekozen, evenals Michel Carree, die al enige tijd als aspirant-bestuurslid meeliep. Als laatste werd Ted Hartman in het bestuur gekozen. De bedoeling is dat hij te zijner tijd het voorzitterschap op zich neemt, maar hij draait eerst een paar maanden als gewoon bestuurslid mee. Tot die tijd wordt het voorzitterschap waargenomen door Han van Elk.

Het bestuur van de HVV tijdens de ALV 2017. Links vooraan Tineke van de Hoek, daarnaast Han van Elk. Michel Carree was verhinderd. (Foto © Frans Assenberg)

Lees verder

Laatste foto's

Jubileum 2017

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding