Over de vereniging

 

Waarom de Historische Vereniging Vlaardingen?

Vlaardingen heeft een lange historie. Reeds lang voor het begin van de jaartelling leefden er al mensen in deze streek. In de achtste eeuw is er voor het eerst in geschreven bronnen sprake van Vlaardingen. In 1273 krijgt Vlaardingen stadsrechten. De visserij is voor Vlaardingen tot de Tweede Wereldoorlog de belangrijkste bron van inkomsten geweest. Vlaardingen was eeuwenlang het centrum van de Nederlandse haringvisserij, en dankt daaraan haar bijnaam 'Haringstad'. De opbouw van en vele panden in het historische stadscentrum herinneren aan dit roemrijke verleden. Na de Tweede Wereldoorlog zijn echter helaas door gebrek aan historisch besef veel waardevolle panden en stadsgezichten verdwenen. Dit was de directe aanleiding voor de oprichting van de Historische Vereniging Vlaardingen op 20 januari 1967. Van meet af aan heeft de HVV zich ingezet voor het behoud van historisch waardevolle gebouwen en tegen de aantasting van de historische opbouw van de stad. Maar zij ziet het ook als een belangrijke taak om de geschiedenis van de stad in woord en beeld vast te leggen.

Lees verder

Laatste nieuws

Overlijden Wout den Breems

Met droefheid maakt het bestuur bekend dat vandaag, maandag 7 januari 2019, oud-voorzitter en erelid Wout den Breems is overleden. Wout was 32 jaar bestuurslid, waarvan 26 jaar voorzitter. Al die jaren heeft hij zich met hart en ziel ingezet voor het behoud van het historisch erfgoed in Vlaardingen. Hij heeft mede aan de basis gestaan van het Beschermd Stadsgezicht, de aanwijzing van honderden Beeldbepalende panden en tientallen Gemeentelijke en Rijksmonumenten. Hij is daarmee van onschatbare waarde geweest voor het aanzien van de stad en voor de HVV. En daarnaast was hij een fijn mens met wie het heel goed samenwerken was. De HVV en Vlaardingen zijn hem heel veel dank verschuldigd. Wij zullen Wout en zijn grote kennis en gedrevenheid missen. Wij wensen Gera en de kinderen en kleinkinderen veel sterkte bij dit verlies.

Lees verder

Laatste foto's

Zegetocht Dirk 3

Opgeruimd staat netjes

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
De Zomerstraat en de Maassluissedijk. Herman Paradies, ca 1950. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding