Over de vereniging

 

Waarom de Historische Vereniging Vlaardingen?

Vlaardingen heeft een lange historie. Reeds lang voor het begin van de jaartelling leefden er al mensen in deze streek. In de achtste eeuw is er voor het eerst in geschreven bronnen sprake van Vlaardingen. In 1273 krijgt Vlaardingen stadsrechten. De visserij is voor Vlaardingen tot de Tweede Wereldoorlog de belangrijkste bron van inkomsten geweest. Vlaardingen was eeuwenlang het centrum van de Nederlandse haringvisserij, en dankt daaraan haar bijnaam 'Haringstad'. De opbouw van en vele panden in het historische stadscentrum herinneren aan dit roemrijke verleden. Na de Tweede Wereldoorlog zijn echter helaas door gebrek aan historisch besef veel waardevolle panden en stadsgezichten verdwenen. Dit was de directe aanleiding voor de oprichting van de Historische Vereniging Vlaardingen op 20 januari 1967. Van meet af aan heeft de HVV zich ingezet voor het behoud van historisch waardevolle gebouwen en tegen de aantasting van de historische opbouw van de stad. Maar zij ziet het ook als een belangrijke taak om de geschiedenis van de stad in woord en beeld vast te leggen.

Lees verder

Laatste nieuws

Restauratie rederijpakhuis Verboon

100 jaar oude rederijpakhuis gerestaureerd

Het voormalig pakhuis van de rederij Alewijn Verboon aan de Koningin Wilhelminahaven Z.O.Z heeft het afgelopen jaar een grootscheepse restauratie ondergaan. Bij het afronden van de restauratie verscheen tevens een mooi boekwerk dat de geschiedenis van het pand en de restauratie laat zien. Een scala aan bijzondere foto’s van de restauratiewerkzaamheden zijn in het boekwerk opgenomen. Het boek is geschreven door voormalig voorzitter van de Historische Vereniging Vlaardingen (HVV) Wout den Breems, die het gehele restauratieproces heeft gevolgd.  

Lees verder

Laatste foto's

Boerderijen

Boerderij Nieuwland. Foto: Hennie Oomen.

Vakantieweken in Tijdschrift

Ook Jan weet er wel wat van.

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden.

Lees verder
Gezicht op het Buizengat. P.C. Kramer, 1917. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding