Wetenswaardigheden Terug

Wetenswaardigheden

Wout den Breems

Wetenswaardigheden is een rubriek waarin van tijd tot tijd mededelingen van het bestuur worden gedaan als de Historische Vereniging ten strijde trekt om ons historisch erfgoed te behouden. Mededelingen over positieve en negatieve gebeurtenissen. En die zijn er altijd wel!

Misschien is het goed om eerst nog even terug te kijken naar de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering. Die werd door 56 leden bezocht en de aanwezigen waren zeer geïnteresseerd in het wel en wee van de vereniging. Het doet het bestuur altijd weer goed dat de leden tevreden zijn en dat de jaarstukken weer eenstemmig in orde worden bevonden. “Bestuurlijk mogen we ook terug zien op een prima 2009. Er is een goede verstandhouding binnen het bestuur, zo kom je dan vanzelf tot mooie resultaten. Ook wat p.r. betreft timmerden we aardig aan de weg in 2009 en dat willen we graag voortzetten in 2010.”

Er is inmiddels weer een mooie activiteit gestart. Op verzoek van het Zonnehuis heeft de HVV een expositie “Vlaardingen ‘Herinneringen aan…” ingericht. Het is heel fijn om op deze wijze de geschiedenis ook bij mensen in het Zonnehuis te brengen. De expositie is voor een ieder nog te bekijken tot 21 juni van maandag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 21.00 uur. Zondag van 13.00 uur tot 21.00 uur.

In de Wetenswaardigheden in Tijd-Schrift 114 ik schreef over de zorg van dreigende sloopaanvragen en in Tijd-Schrift 115 dat we nog niet weten wie het nieuwe college zal gaan vormen. Tijdens de ALV sprak ik in mijn welkomstwoord het volgende: “Nu, dat is nog steeds een verrassing, maar uiteraard spreken we de hoop uit dat de positieve ontwikkelingen van de afgelopen tijd een vervolg zullen krijgen. Maar, ondanks al het positieve en demissionair of niet, de sloopaanvragen blijven gewoon binnen komen op de gemeentelijke kantoren. Inmiddels heeft Norfolk een sloopvergunning ontvangen voor de sloop van verschillende bedrijfsgebouwen. De voormalige HVO portiersloge valt er nog buiten, maar ook dat zal niet lang meer duren. Op de plek van het Gerfa/Flexiboxpand is het straks mogelijk om benzine te tanken. En de kinderen van de Bavinckschool zitten over niet al te lange tijd in een prachtig nieuw schoolgebouw, daar het oude niet meer voldoet
aan de eisen van deze tijd. Jammer dat het huidige schoolgebouw daarvoor moet wijken, maar we mogen de jeugd een mooie nieuwe school toch niet onthouden. Positief om te melden is, dat binnenkort de steigers bij het Oude Thuis en het pand van Elckerlyc aan de Oosthavenkade worden verwijderd en dat de Oosthavenkade dan weer twee fraaie gerestaureerde panden rijker is. Van gemeentewege wordt ernst gemaakt met de historie van de stad en is er een Stichting Stadsherstel in oprichting. Goede vooruitzichten, schreef ik in Tijd-Schrift en nu zeg ik: we zien uit naar de resultaten.”

Zorgen over sloop zijn er ook bij de bewoners van de z.g. Patrimoniumstraten in het centrum. De vraag werd gesteld hoe we daar als HVV tegen aan kijken. Dat is natuurlijk best lastig: een stad moet ontwikkelen en groeien, maar om daarvoor een karakteristiek woonwijkje te slopen… Er zal gekeken moeten worden naar de historische waarde van dit wijkje. Het weerspiegelt een deel van de ontwikkeling van de stad en het heeft in die zin sociaal/historische waarde. In de jaren twintig was het noodzakelijk de vele krotten in delen van de stad te slopen, omdat die onbewoonbaar waren. De woningbouwverenigingen Patrimoniums Woningen en Samenwerking stichtten toen een nieuw arbeiderswijkje voor de bewoners uit de krotten. Gezien die armoede kwamen de mensen toen in ‘villa’s’ te wonen! Vlaardingen zorgde voor zijn inwoners en zo verschenen er in die tijd meerdere nieuwbouwprojecten. Maar juist dit wijkje met een fraai Volksbadhuis sprak tot de verbeelding en geeft nu een kijkje in sociale woningbouwprojecten in het verleden. Die veranderingen van de stad moeten daarom zichtbaar blijven en er zal dus creatief stedenbouwkundig mee moeten worden omgegaan. Daarnaast pleit de HVV voor het behoud van het Volksbadhuis in de Mesdagstraat. Een prachtig sociaal-cultuurhistorisch pareltje, het enige nog in Vlaardingen met dit aanzicht.

U merkt het er is nog volop werk aan de winkel!

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Visbank en de Westhavenplaats. Carl Wilhelm Mieling, ca 1863. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding