Wetenswaardigheden Terug

Wetenswaardigheden

Wout den Breems

Wetenswaardigheden is een rubriek waarin van tijd tot tijd mededelingen van het bestuur worden gedaan als de Historische Vereniging Vlaardingen ten strijde trekt om ons historisch erfgoed te behouden. Natuurlijk maken we ook graag melding van positieve gebeurtenissen!

"Jammer, dat die positieve meldingen vaak beperkt zijn," schreef ik in het vorige Tijd-Schrift. Maar nu dan toch een positiever relaas van de gebeurtenissen in de afgelopen tijd. Met de aanstelling van een beleidsmedewerker monumenten bij de gemeente Vlaardingen ziet het er allemaal weer zonniger uit voor de monumenten in onze stad. Inmiddels heeft er een aantal malen een positief en constructief overleg plaatsgevonden, waaronder een overleg met wethouder J. Versluijs. We hebben met elkaar afgesproken beter te gaan communiceren en zijn er overlegmomenten vastgesteld voor het komend jaar. Er zijn nu plannen in ontwikkeling om een gemeentelijke lijst van beeldbepalende panden op te stellen en daarna te kijken of aanwijzing van beschermd stadsgezicht tot de mogelijkheden behoord. Dat geeft ons toch weer een goed gevoel. Nu zult u denken: er was toch al regelmatig overleg en telkens ging het toch weer mis? En was er ook voor de Huishoudschool aan de Van Hogendorplaan geen redden meer aan? Inderdaad, ook de HVV is na deze nieuwe ontwikkelingen benieuwd wat het resultaat zal zijn. Maar we mogen nu wel concluderen dat ook bij de gemeente ingezien wordt dat het omgaan met ons historisch erfgoed anders kan en moet. Natuurlijk kwamen in de gesprekken ook de panden aan de orde waar de HVV al lange tijd voor behoud strijdt. Zo ziet het er gunstig uit voor de watertoren in het Oranjepark en zijn er voor het Oude Thuis aan de Oosthavenkade positieve ontwikkelingen voor restauratie en zal het straks hopelijk Nieuwe Thuis gaan worden. Ook wordt er hard gewerkt aan herbestemming voor de brandweerkazerne.

Toch nog zorg

Toch blijft er zorg bij de HVV als het gaat om de kerkgebouwen in Vlaardingen. Tijdens het ambtelijk overleg op 17 oktober kwam het bericht, dat voor de af te stoten PKN kerkgebouwen een gegadigde was gevonden en dat de kerken daaraan waren verkocht. Voor het kerkgebouw van de Remonstrantse Gemeente aan de Hoflaan ziet het er naar uit dat dit gebouw uit het stadsbeeld zal verdwijnen. Het gebouw is door de kerkelijke gemeente verkocht aan een projectontwikkelaar en zijn er plannen voor woningbouw. Kennelijk is de staat van het gebouw niet al te beste meer en zou herbestemming moeilijk zijn. Bij wethouder Versluijs is er op aangedrongen om de projectontwikkelaars aan te spreken op gedegen onderzoek voor hergebruik, en dat heeft hij toegezegd. Tenslotte zijn het toch beeldbepalende gebouwen, die op de gemeentelijke monumenten lijst geplaatst dienen te worden! We blijven hopen op goede berichten.

Onze karakteristieke Markt verminken?

Kort na de zomer vernamen we via de pers dat er een aanvraag was ingediend voor een wijziging van de gevel van Markt 47 (het pand naast de Stadsschool). De huidige eigenaar van de panden wil er een stadshotel in vestigen en daarvoor in de gevel een glazen entree maken. De HVV is tegen zo'n gevelwijziging en heeft dat het college kenbaar gemaakt:

"Allereerst wil de HVV aangeven dat zij geen principieel bezwaar heeft tegen herbestemming van de panden Markt 45 en 47 in de vorm van een Stadshotel. Dit kan bijdragen aan verlevendiging van de Markt en dat zou een positieve ontwikkeling zijn.

Inwendig is er in de panden veel te realiseren, want op de hoofdstructuur na is er weinig meer van waarde aanwezig. Echter, de voorgenomen grove gevelaantasting van pand nr. 47 doet de zorg, geuit in ons schrijven van 29 augustus 2007, nog eens extra aanwakkeren. De radicale verbouwing die een entree moet creëren voor het te realiseren Stadshotel is voor de HVV onaanvaardbaar! Tevens bleek dat bij beide panden tegen de bovenvensters van de tweede verdieping houten lamellen worden aangebracht. Ook hier is de HVV verre van gelukkig mee, omdat ook dit een ernstige aantasting betekent van juist het gaafste en schilderachtigste deel van de Markt. Een slimme ondernemer moet toch juist profiteren van het idyllische en schilderachtige van de plek? Datgene wat de plek ook in commercieel opzicht aantrekkelijk maakt lijkt het plan dat juist kapot te maken. De expertise van een restauratie architect is dan ook van groot belang.

Verder stellen wij u voor de Gemeentelijke Monumentencommissie, alsmede de consulent van de Rijksdienst naar de plannen te laten kijken. Zij zullen ongetwijfeld met goede suggesties komen."

Vervolgens heeft de welstandscommissie naar het plan gekeken en tot onze verbijstering een positief advies af gegeven voor de gevelwijziging. Het college heeft hierna besloten om de aanvraag binnen het college nog eens te bekijken. Tijdens het schrijven van dit stukje was de uitslag hierover nog niet bekend.

Tot zover deze Wetenswaardigheden. Ik hoop u in de toekomst alleen maar positieve dingen te kunnen vertellen!

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Gezicht op het Buizengat. P.C. Kramer, 1917. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding