Van de Voorzitter Terug

Van de Voorzitter

Vooruitgang

Een aanwas van 66 leden in 2010 mag in een tijd van bezuinigingen toch niet gering genoemd worden. Ja, we passeerden in december zelfs de grens van 1400 leden. Het contributiebedrag zo aantrekkelijk mogelijk houden werpt mede zijn vruchten af. Maar deze flinke aanwas komt natuurlijk ook voort uit de stijgende belangstelling en betrokkenheid voor de historie van Vlaardingen. Bewoners en oud-bewoners van onze stad weten steeds meer  de weg naar de HVV te vinden, lezen graag onze publicaties, bezoeken onze ledenavonden en nemen contact op via onze website. Het bestuur is heel blij met deze vooruitgang!

“Kennisoverdracht zal een sleutelwoord zijn voor de toekomst” vertelde ik tijdens de ALV van 2010. En daar hebben we het afgelopen jaar veel tijd in gestoken en dat zal zeker voortgezet worden. Ook vanuit de gemeente vinden we elkaar steeds meer, wat niet betekent dat het altijd gaat zoals wij willen. Stevige discussies vinden er plaats om tot een aanvaardbaar besluit te komen.

Het participeren in werkgroepen als restauratie Hof- en Oranjepark, opknappen van het groen begraafplaats Emaus en een nieuwe inrichting van de Oude Touwbaan en omgeving, heeft tot resultaten geleid. Ook hebben we gemeentelijke instanties van veel achtergrondinformatie voorzien bij het restaureren van diverse objecten. Hierover leest u meer in het Jaarverslag.

Onlangs is de ‘Stichting Stads Herstel Vlaardingen’ opgericht, die met financiële ondersteuning van het Fonds Schiedam-Vlaardingen e.o. aan de slag gaat om van Vlaardingen weer een echte Historische stad te maken. Een uitstekend initiatief! Bijzonder is, dat in het stichtingsbestuur een bestuursfunctie wordt ingenomen door de HVV.

Het gaat de goede kant op en hopelijk mag dat zo blijven. Toch, gezien de komende enorme bezuinigingen, zal waakzaamheid geboden blijven zodat de historische vooruitgang die geboekt is er niet onder zal leiden.

Terugkijkend op een goed HVV jaar was dit voor uw voorzitter niet gemakkelijk. Enige tijd lagen mijn werkzaamheden stil vanwege het onverwachte overlijden afgelopen zomer van onze zoon Jaco. Een slag in je gezinsleven die je niet zo maar te boven bent. De kracht die wij krijgen en de vele steunbetuigingen die wij van u hebben mogen ontvangen en nog steeds krijgen, sterken ons om verder te gaan en het werk voor de HVV zo veel mogelijk te kunnen blijven doen. Hartelijk dank daarvoor!

De a.s. ledenvergadering staat, zo u kunt lezen, gepland op 29 maart a.s. Bij leven en welzijn hoop ik u dan graag te ontmoeten.

Met vriendelijke groet, 
Wout den Breems
Voorzitter

voor aanmeldingen kunt u mailen naar: info@histvervlaardingen.nl

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding