Van de Voorzitter Terug

Van de Voorzitter 

Goede vooruitzichten

2010: zo staan we ook met de Historische Vereniging Vlaardingen aan het begin van een nieuw decennium. Een periode waarin we ons zullen blijven profileren en waarin we de plannen die de bestuurders van onze stad maken zullen blijven toetsen.

Woorden van gelijke strekking sprak ik ook in het jaar 2000, in het toen vernieuwde Tijd-Schrift nr. 75, toen we een nieuwe eeuw binnenstapten. Ik sprak met enige euforie over de bebouwing van het Buizengat, maar dat we wel op onze hoede moesten blijven. Nu, vult u zelf maar in wat er in die jaren daarna allemaal zou gaan plaatsvinden in ons historische stadje aan de Maas. De rel die in 2003 ontstond bij het afbreken van historische woningen aan de Kortedijk ligt nog goed in het geheugen. De sloopactiviteiten daarna zijn niet meer te tellen. Er is veel onvrede geweest over het historisch beleid in onze stad. De HVV heeft voortdurend geroepen dat we zuinig moeten zijn op onze stad en dat de HVV betrokken wil worden bij de stadsontwikkelingen, en dan liefst vooraan in het project in plaats van achteraan in de rij. De leden van onze commissie Stad & Monument hebben keihard en met grote bezieling gewerkt voor het historisch aanzicht van Vlaardingen. Niet altijd met bevredigende resultaten, maar het is wel mede een basis geweest voor de toekomst en de positie van de Historische Vereniging in de Vlaardingse samenleving.

De kentering bij de lokale politiek in het historisch denken en bewustzijn, noodzakelijk voor het behoud van ons geweldig historisch erfgoed, is een aantal jaren geleden ingezet en, tot grote vreugde van de HVV, met resultaat! Er vindt nu goed en regelmatig overleg met de gemeente plaats en de HVV wordt gevraagd mee te denken en waar nodig in werkgroepen mee te doen. Veel zaken worden besproken: u leest daarover in het jaarverslag.

Daarom staan we nu met een goed gevoel aan het begin van een nieuw decennium, waarin veel gevraagd zal gaan worden van de Historische Vereniging. We zullen meer kennis moeten vergaren om over te kunnen dragen, om zo toegerust te zijn voor de toekomst. Als u dit leest zijn, als het goed is, de gemeenteraadsverkiezingen alweer achter de rug, maar weten we waarschijnlijk nog niet de verdeling van de stoelen. We hopen natuurlijk van ganser harte dat het ingezette beleid van het College van Burgemeester en Wethouders voortgezet gaat worden en dat ook de nieuwe gemeenteraad niets anders wil dan een mooie stad met historisch erfgoed om in te leven. Actieplan Wonen, Rivierzone, het -historisch- groen, om een aantal belangrijke zaken te noemen, staan hoog op de agenda van het college. De HVV zal die agenda natuurlijk nauwlettend volgen. Het invoeren van het Beschermd Stadsgezicht en het opstellen van de lijst Beeldbepalende Panden zijn prachtige ontwikkelingen en geven goede vooruitzichten voor de toekomst.

2010 is alweer een aantal maanden onderweg en het bestuur kijkt uit naar een mooi historisch vervolg. Hoewel, een aantal sloopvergunningen hangen weer boven ons hoofd. Op de komende Algemene Ledenvergadering kan ik daar wellicht meer over zeggen. Graag hoop ik u bij leven en welzijn op 30 maart dan te ontmoeten.

Met vriendelijke groet, 
Wout den Breems
Voorzitter

voor aanmeldingen kunt u mailen naar: info@histvervlaardingen.nl

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding