Van de Voorzitter Terug

Van de Voorzitter

Het ziet er niet goed uit voor ons Historisch Erfgoed!

Bij leven en gezondheid hopen we op 22 maart onze 38e jaarvergadering te houden, waarvoor u van harte bent uitnodigd. Een lange tijd, 38 jaar, en het 40 jarig bestaan van onze vereniging is al in zicht. Als we in het kort terug kijken op die afgelopen jaren, dan zien we een zeer actieve Historische Vereniging Vlaardingen. Vooral in de beginjaren speelde er veel in het Vlaardingse en had het toenmalig bestuur handenvol werk met het ageren tegen allerlei sloopplannen in de binnenstad. Dat klinkt bekend in de oren, zult u denken. Inderdaad, wat dat betreft is er niets nieuws onder zon. Wat opvalt is dat de vereniging op allerlei gebied een gestaagde groei heeft doorgemaakt. Het instellen van commissies is een goede zaak geweest en het werd mogelijk om op een breder terrein te acteren. Ook door de ontwikkelingen van nieuwe technieken op het gebied van drukwerk en audiovisuele apparatuur is de HVV in haar uitstraling goed met de tijd mee gegaan. Zo zijn er steeds betere en mooiere uitgaven verschenen en kunnen er prima lezingen georganiseerd worden. Ook de commissies vergaarden meer kennis en met name de commissie Stad en Monument adviseerde het bestuur om steeds meer gebruik te maken van het fenomeen inspraak. De HVV heeft veel werk verzet op het gebied van het historisch erfgoed, maar voor ons gevoel op daarbij onvoldoende bereikt. Lag het dan aan onszelf? Lang niet altijd, het was veelal de starre houding van B&W. Momenteel krijgen we nogal eens te horen dat besluiten worden afgewogen in het maatschappelijk belang en dat behoud en onderhoud niet altijd opwegen tegen de hoge kosten daarvan. Natuurlijk kunnen we dat niet tegenspreken. De HVV wil ook geen verantwoorde besluiten blokkeren, maar als we kijken waarmee genomen besluiten en intenties met gemak ter zijde worden geschoven en dat er daarnaast onvoldoende onderzoek wordt gedaan naar historische waarden bij projectontwikkeling, dan heeft de HVV toch het recht om in het geweer te komen en haar doelstellingen na te komen. Nietwaar? Het zal u niet ontgaan zijn dat de HVV weer op de barricade staat en laat merken het totaal niet eens te zijn met de sloopbesluiten van het Vlaardings College van B&W voor een aantal panden aan de Kortedijk. Om een snelle sloop te verhinderen heeft het bestuur zich gericht tot de voorzieningenrechter. Uiteraard is ook bezwaar tegen deze brute plannen ingediend bij het College, welk bezwaar door de beroepskamer op 11 januari 2005 is behandeld. Op het moment dat ik dit nu schrijf is er nog geen uitspraak, maar we moeten er ernstig rekening mee houden als u dit Tijd-Schrift ontvangt de panden tot het verleden behoren. Helaas vonden we bij de Gemeenteraad ook geen ondersteuning: zij heeft onze oproep van 5 november 2004 ter afdoening aan het College doorgeschoven. En u leest het goed, eind januari! ontvingen we een te verwachten negatief antwoord. Zo staan we dan met lege handen, maar hebben gedaan wat we moesten doen. Maar niet alleen de HVV, ook de stad Vlaardingen is weer iets kwijt. Daar zijn ook vele inwoners van Vlaardingen zich van bewust, want ons bereiken regelmatig steunbetuigingen uit diverse geledingen. Er is grote afkeer tegen al die sloopbesluiten die zij genomen en er nog aan zullen komen! Denk hierbij aan de Brandweerkazerne met slangentoren, de Watertoren, de Technische School aan de Deltaweg, om maar wat te noemen. Het ziet er met dit College en deze Gemeenteraad niet goed uit voor ons Historisch Erfgoed!

Ziet het er nu somber uit voor onze stad en voor de HVV? Gelukkig nog niet helemaal. Er gebeuren ook goede dingen. Er wordt flink aan de weg getimmerd. Letterlijk en figuurlijk. Stadswijken krijgen goede opknapbeurten, bestratingen worden vernieuwd en ook de werkgelegenheid krijg een duwtje in de rug met de komst van Norfolk. Een goede zaak. En laten we eerlijk zijn: ook de nieuwbouw aan het Buizengat ziet er goed uit. Het is hard nodig dat er daar iets gebeurt, want die kaalslag geeft geen goede uitstraling. Maar wat zou het toch mooi zijn als daar nog iets tussen staat van ons historisch erfgoed en als de historische ruggengraat van de stad nog zichtbaar is. De Historische Vereniging Vlaardingen is van mening dat dit mogelijk is, ja dat dit zelfs moet.

College, gemeenteraad en wie dies meer zij, ga er nou eens voor en laat het een uitdaging voor u zijn om het historisch erfgoed in optima forma in Vlaardingen tot zijn recht te laten komen. We hebben al niet al te veel, laten we wat er is koesteren. Op de HVV kunt u in ieder geval rekenen en het witte glazuur van haar tanden zal zichtbaar zijn!

Met vriendelijke groet, 
Wout den Breems
Voorzitter

voor aanmeldingen kunt u mailen naar: info@histvervlaardingen.nl

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Buizengat met hoekers en platgatsloep. Johannes Weiland, ca 1875. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding