Boekbespreking 'De Bethelkerk' Terug

‘De Bethelkerk, 75 jaar en springlevend. De tijd van beleven, zingen en ontmoeten’ door Frans Assenberg en Carla van Ee. Dit jubileumboek is een uitgave van de Vlaardingse Protestantse Wijkgemeente Ambacht-Oost in samenwerking met het  Streekmuseum Jan Anderson. Het boekje is deel 30 in de serie “van ’t Oft naar ’t Oofd”.

Voor iemand die de zon- en feestdagen in haar jeugd in de Bethelkerk heeft doorgebracht, is de beschrijving van de geschiedenis van deze rustieke kerk aan de Burgemeester Verkadesingel te Vlaardinger-Ambacht een ware opsomming van oude herinneringen.

Het boek bestaat uit twee delen. Het eerste is van de hand van Frans Assenberg. Zijn grondige studie van de historie van de Bethelkerk begint in de jaren 30 van de vorige eeuw, toen Vlaardinger-Ambacht zich flink uitbreidde. Vele Vlaardingers kochten of huurden er een huis en er ontstond behoefte aan een eigen kerkgebouw. Wij lezen over de bouwplannen, hoe de eigenlijke bouw tot stand kwam, waarom de naam Bethelkerk werd gekozen en over de inwijding in 1939 door ds. Groenenberg.

Uitgangspunt van het verhaal zijn de teksten over ‘de tijd’ van het Bijbelboek Prediker uit het Oude Testament. Daartussen zijn korte referentiekaders geplaatst met daarin de belangrijkste gebeurtenissen uit de wereldgeschiedenis in het algemeen en de geschiedenis van Vlaardingen in het bijzonder. Zo worden de gebeurtenissen rondom de Bethelkerk in historisch perspectief geplaatst. 

In de loop der jaren werd, net als in andere kerken, het ledental steeds minder. Dit betekende geldgebrek en dat dreef de Hervormde en Gereformeerde Kerken in elkaars armen, ook in Vlaardingen. Samenwerking tussen de Bethel-, de Emmaus- en de Nieuwe Oosterkerk kwam op gang met als eindresultaat de fusie tussen deze drie wijkgemeenten. De Emmauskerk en de Oosterkerk werden verkocht. De Bethelkerk bleef als kerk behou-den en werd in 2009 verbouwd.

Het tweede deel van het boek bestaat uit interviews die Carla van Ee hield met een twintigtal mannen en vrouwen die nu een
rol spelen in de Bethelkerk. Kerkgangers die hun beleving van het naar de kerk gaan in de Bethelkerk beschrijven.

Het boek telt 136 pagina’s met vele zwartwit foto’s en bijlages met de namenlijsten van de predikanten, organisten en kosters, allen met hun dienstjaren. Het boek is te koop voor € 4,50 in de boekhandel en bij het Streekmuseum Jan Anderson.

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Visbank en de Westhavenplaats. Carl Wilhelm Mieling, ca 1863. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding