De bijdrage van de Historische Vereniging aan de stad Vlaardingen is ongekend groot! Terug

Wethouder Hans Versluijs: "De bijdrage van de sitorische vereniging aan de stad Vlaardingen is ongekend groot"

Allereerst wil ik u, de leden van de Historische Vereniging Vlaardingen, van harte feliciteren met het 50-jarig jubileum! Wat een mijlpaal en wat een inzet voor het behoud van cultureel erfgoed! En al jaren één van de grootste verenigingen van de stad, zo niet de grootste. Dat zegt iets over hoe belangrijk het onderwerp gevonden wordt, en het behoud van historische panden in de stad.

In de jaren ’60 was er de ambitie om van Vlaardingen een echt grote stad te maken met zo’n 120.000 inwoners. Dit elan maakte dat de plannenmakers weinig oog hadden voor historisch waardevolle structuren en gebouwen. Bestuurders wilden vooruit, en één van de speerpunten was de verbinding tussen  oost en west. Het gevolg was de bouw van het Liesveldviaduct dwars door de oude binnenstad. We zien dergelijke ingrepen ook in andere steden terug, maar deze in onze stad maakte heel veel los. De oprichting van de Historische Vereniging Vlaardingen werd een feit en dat was kennelijk nodig om de sloopdrift te temperen.

Betrokkenheid en kennis

Door de jaren heen heeft de Vereniging veel inwoners weten aan te spreken en betrokken bij het verenigingsleven. De commissies werkten hard aan plannen om de gemeente ervan te overtuigen dat het ook anders kan en ook moet in het belang van de stad en zijn inwoners. De Vereniging heeft vooral ook veel gedaan aan draagvlak en door een grote hoeveelheid publicaties gezorgd voor verdieping van de kennis en bekendheid van de cultuurhistorie. De gemeente is dan ook erg blij een dergelijke betrokken vereniging in de stad te hebben, de bijdrage aan de stad Vlaardingen is ongekend groot!

In gesprek blijven

Ik ken de Historische Vereniging nu al 10 jaar als wethouder van Vlaardingen, en kijk terug op een periode waarin veel gebeurd is. Bij mijn aantreden waren de gevolgen van de eenzijdige woningvoorraad de reden voor het opstellen van het Actieplan Wonen. Dat de gemeente hiermee nota bene in crisistijd kans zag samen met de woningcorporaties het goede voor de stad te doen vind ik nog steeds bijzonder. Een ander punt wat speelde in mijn beginperiode was de kwestie van de omgang met cultuurhistorisch waardevolle gebouwen. De sloop van de Technische School was het dieptepunt in de relatie van de gemeente en de Historische Vereniging. Toch zijn we in gesprek gebleven en dat is ook iets wat ik van belang vind. De Vereniging komt op voor het belang waar zij voor is opgericht, en dat is niet meer dan terecht. Aan de andere zijde dient de gemeente de vele belangen die er zijn naast elkaar te leggen en een goede afweging te maken.

Toekomst

Bestuurlijk en politiek is er al jaren een groeiend besef van het belang van historisch erfgoed voor de aantrekkelijkheid en betekenis van de stad. We hebben dat belang, in gezamenlijke inspanning met de HVV onder andere verankerd in het beschermd stadsgezicht en de lijst beeldbepalende panden. Nu zijn we met elkaar een voorstel aan het voorbereiden voor het aanwijzen van een aantal gemeentelijke monumenten. Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen, en ik kijk dan ook tevreden terug op deze periode. Een belangrijke factor in die samenwerking vormt de bezielende leiding en inzet van Voorzitter Wout de Breems. Erg bedankt Wout!

Dat brengt mij op de toekomst. Want zonder boegbeeld en betrokken vaandeldrager ziet het komende lustrum van de vereniging er zorgelijk uit. Ik wens de vereniging toe dat u een nieuwe voorzitter bereid en in staat vindt om met evenveel elan en inzet het stokje over te nemen. Want dat is goed voor de stad. We hebben als stad betrokken bewoners nodig die ervoor zorgen dat hun belangen goed worden vertegenwoordigd in de besluitvorming. Ik wens de vereniging een goede toekomst toe en veel succes!

Hans Versluijs
Wethouder van Vlaardingen

 

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding