HVV richt Digitaal Oorlogsmonument Vlaardingen op Terug

Op 10 mei 2017, precies 77 jaar nadat de Duitsers door hun binnenvallen ook Nederland betrokken bij de Tweede Wereldoorlog, is het Digitale Oorlogsmonument Vlaardingen online op www.omvla.nl gegaan.

Onze oud-voorzitter, Wout den Breems, is al sinds 2013 doende met het verzamelen van namen en gegevens van alle Vlaardingers die het leven lieten door de Tweede Wereldoorlog in Europa en Nederlands-Indië, inclusief de slachtoffers van de naoorlogse zogenoemde politionele acties in Nederlands-Indië/Indonesië. Al deze personen hadden op de een of
andere wijze een binding met Vlaardingen. Na het gereed komen van de inventarisatie is hij begonnen om de oorlogsslachtoffers die op Emaus begraven zijn verder in kaart te bregen. Uiteindelijk resulteerde dit in een lijst
van circa 430 personen die wereldwijd zijn overleden.

In april 2016 werden door de gemeenteraad twee moties van de PvdA aangenomen waarin onder meer werd gevraagd om het compleet en zichtbaar maken van de namen van de in de Tweede Wereldoorlog in Europa en van de in en na die oorlog in Nederlands-Indië omgekomen Vlaardingers.

Het Stadsarchief bracht beide initiatieven bij elkaar, wat op 10 mei 2017 resulteerde in het online gaan van een Digitaal Oorlogsmonument Vlaardingen (www.omvla.nl). Ook via de twee websites van de HVV is het digitale monument te bereiken.
Er is gekozen voor een digitale uitvoering om het mogelijk te maken doorlopend namen toe te voegen, te wijzigen of af te voeren. Wel blijft het nog werk in uitvoering omdat in de komende jaren zoveel mogelijk foto’s en onderliggende
gegevens toegevoegd zullen worden. Een aantal mensen werken er aan om de gegevens verder te controleren en te verwerken. In de colofon op de website staan die er aan mee werken.

Nabestaanden worden gevraagd om informatie en indien mogelijk ook een foto van de overledenen naar info@hvv-vlaardingen.nl te sturen. In de nabije toekomst kunnen ook de namen van de in de Korea-oorlog en bij vredesmissies
omgekomen Vlaardingers worden toegevoegd.

Sinds 27 mei j.l. is op de begraafplaats Emaus een informatiebord geplaatst met een plattegrond van de gehele begraafplaats. Hierbij is ook QR code die rechtstreeks naar de namenindex verwijst. Voor bezoekers is het zo eenvoudig zoeken naar personen wiens graf men wil bezoeken.

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Zomerstraat en de Maassluissedijk. Herman Paradies, ca 1950. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding