Boekbespreking 'De geschiedenis van Westhavenkade 10’ Terug

 ‘De geschiedenis van Westhavenkade 10’ door Aad den Hoedt. De publicatie is een uitgave van het Streekmuseum Jan Anderson, mede mogelijk gemaakt door Leo Verhart Beheer B.V. Het boekje is deel 41 in de serie “van ’t Oft naar ’t Oofd”, gedrukt door Stout Grafische Dienstverlening te Vlaardingen 2017.

Bij de Westkaai kan je heerlijk eten en drinken. Daar heeft eigenaar Leo Verhart voor gezorgd. Het adres van het restaurant is Westhavenkade 10. Dit interessante boekje over het wel en wee van het pand mag gratis meegenomen worden als je in de Westkaai luncht of dineert, zolang de voorraad strekt natuurlijk.

Aad den Hoedt ging aan de slag en legde de geschiedenis vast. In het voorwoord schrijft hij over zijn motivatie. Hij deed dit namelijk omdat hij er zelf familiebanden mee heeft. Den Hoedt is dan ook verantwoordelijk voor de tekst.

De uitgebreide geschiedenis van het pand gaat terug tot de zeventiende eeuw. In 1623 wordt het genoemd in een verkoopakte maar het is ook al te zien op een kaart uit 1619 van Balthasar Florisz.

Het huidige pand bestaat uit het huis met klokgevel en stoeperker en het huis rechts daarvan. Een stoeperker werd ook wel pothuis genoemd, een laag huisje dat half boven en half onder de grond tegen een ander huis aan was gebouwd.

In de tweede helft van de achttiende eeuw kregen deze twee panden een nieuwe gevel en een nieuw dak en het bestond uit een beneden- en een bovenwoning. Via de steeg naast het pand kwam je in de bovenwoning. De benedenwoning had als adres Westhavenplaats 41 en de bovenwoning Zalmsteeg 1, ook wel het ‘Steegje naast Goedknegt’ genoemd.

In 1936 werd dit deel van de Westhavenplaats veranderd in Westhavenkade en de Zalmsteeg werd opgeheven. De benedenwoning kreeg toen als adres Westhavenkade 10, de bovenwoning met ingang in de steeg Westhavenkade 9. De ingang voor de bovenverdieping is echter tegenwoordig opgeheven.

Aad den Hoedt heeft zich zeker verdiept in de rijke geschiedenis. De lijst van eigenaren door de eeuwen heen wordt genoemd. Bovendien zijn er gegevens over bewoning, verhuur en gebruik van het pand. Zo kreeg het gebouw diverse bestemmingen en Den Hoedt gaat daar uitgebreid op in.

Uiteindelijk koopt Leo Verhart Beheer B.V. het pand in 2010. Verhart laat het volledig renoveren en het tegenwoordige Restaurant Westkaai wordt na een aantal maanden in gebruik genomen.

Het werkje draagt bij aan de geschiedschrijving van Vlaardingen, is rijkelijk geïllustreerd en wordt afgesloten met een lijst van geraadpleegde bronnen.

Het boekje telt 35 pagina’s en is gratis te verkrijgen bij Restaurant Westkaai als je daar gaat eten. Bij de plaatselijke boekhandel en het Streekmuseum Jan Anderson kost het € 2,50.

(Gera van der Weijden)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Buizengat met hoekers en platgatsloep. Johannes Weiland, ca 1875. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding