Fout rekeningnummer!

U heeft waarschijnlijk inmiddels het prachtige Tijd-Schrift en het Jaarboek ontvangen. In het betaalverzoek op de achterzijde van de adressticker staat helaas een verkeerd rekeningnummer. De laatste twee cijfers zijn omgedraaid. Hierbij de juiste gegevens.

Geacht lid van de Historische Vereniging Vlaardingen,

We hopen dat u ons ook in 2023 weer ondersteunt bij onze activiteiten ter bescherming van ons Vlaardings erfgoed, de verbreiding van de kennis van de stad Vlaardingen en haar bewoners en het verzamelen van gegevens die van belang zijn voor onze lokale geschiedenis.

We stellen het zeer op prijs als u de contributie van € 25,00 in januari 2023  overmaakt op rekening NL44 INGB 0000 750 978 t.n.v. Historische Vereniging Vlaardingen a.u.b. onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.

Alvast onze hartelijke dank, namens het bestuur,

Ted Hartman – voorzitter