Index Tijd-Schrift en Jaarboek 1967 – 2020 verschenen

Eric van Rongen en Frans Assenberg hebben de al langer bestaande gedrukte index van Tijd-Schrift en het Historisch Jaarboek gedigitaliseerd en deze uitgebreid met trefwoorden en aangevuld. Hij is nu te downloaden en te doorzoeken. U vindt de index onder Publicaties bij de afdeling Tijd-Schrift.