Tijd-Schrift over vakantieweken Overzicht

Dit jaar is het precies zeventig jaar geleden dat de Stichting Vlaardingse Gemeenschap werd opgericht. De voorzitter was wethouder en locoburgemeester H.K. van Minnen (1900-1982) en tot erevoorzitter werd burgemeester mr. J. Heusdens benoemd. De bedoeling was om twee weken lang – onder de naam ‘Vakantieweken’ – een  gevarieerd vakantieactiviteitenprogramma aan te bieden voor jong en oud. Tien jaar lang beleefden de inwoners van Vlaardingen een heerlijke zomer.

In 1956 werd het ‘Vacantie-comité’ opgeheven. ‘En de jeugd dan?’ klonk het uit diverse hoeken. In 1957 zag daarom het Comité Jeugdvakantievreugd het levenslicht. De zogenaamde ‘Kindervakantiefeest’-activiteiten richtten zich vanaf dat jaar specifiek op de Vlaardingse jeugd.

De Vakantieweken hebben die jaren na de oorlog een wezenlijke bijdrage geleverd aan de vorming en het bewustzijn van vele Vlaardingers. Bij het horen van de woorden ‘Droomland’, zeepkistenraces, steltloopwedstrijden, toren beklimmen, maskeradeoptochten, versierde fietsenwedstrijden, lampionoptochten en tobbevaren, komen bij veel zestigplussers de herinneringen eraan weer bovendrijven.

 Opening expositie.

Meer foto's in het fotoalbum onder vakantieweken.

Leden van de HVV krijgen het Tijd-Schrift vol vakantie herinneringen thuis bezorgd.

De expositie is tot en met 31 oktober gratis te bekijken van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00-17.00 uur in het stadsarchief aan het Plein Emaus 5. Uw persoonlijke herinneringen en foto’s aan de Vakantieweken zijn daar natuurlijk van harte welkom!

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding