Informatiebord over Gerard Callenburgh. Overzicht

Historische Vereniging vraagt aandacht voor Vlaardingse zeeheld.

 

Geacht College,

In de geschiedenisboeken neemt onze bekendste zeeheld in de Nederlandse geschiedenis, Michiel de Ruyter (1607-1676), een belangrijke plaats in. Onlangs is er zelfs een film over hem verschenen. De Ruyter speelde een cruciale rol in de eerste drie Engels-Nederlandse Oorlogen. Tijdens een zeeslag bij Sicilië in 1676 sterft Michiel de Ruyter nadat hij zwaar gewond is geraakt.

Minder bekend, maar wel zo belangrijk, is Gerard Callenburgh (1642-1722). Callenburgh was betrokken bij belangrijke conflicten, zoals de 2e en 3e Engelse Oorlog, 1665-1667 en 1672-1674. In 1674, hij is dan 31 jaar, wordt hij door Michiel de Ruyter gekozen tot vlaggenkapitein op de Zeven Provinciën. Uiteindelijk wordt hij in 1689 luitenant-admiraal van Holland en Westvriesland voor de Zeeraad op de Maze.

Als in 1676 Michiel de Ruyter sterft is Callenburgh aan zijn zijde. Gerard Callenburgh neemt dan vervolgens het bevel over van de vloot van Michiel de Ruyter. Deze Gerard Callenburgh was een ingezetene van Vlaardingen en woonde destijds aan de Westhavenplaats / hoek Smallehavenstraat. In 1670 wordt hij poorter van Vlaardingen en in 1671 op verzoek van De Ruyter luitenant van de Zeven Provinciën. Tijdens de Spaanse successieoorlog in 1702 wint Callenburgh de slag bij Malaga en oogst daarbij zeer veel roem. Na 1704 gaat hij niet meer naar zee en gaat zich wijden aan het stadsbestuur als burgemeester en schepen in Vlaardingen. In 1722 komt Gerard Callenburgh te overlijden en wordt begraven in de Grote Kerk van Vlaardingen.

Vlaardingen heeft hiermee een mooi en interessant verhaal te vertellen. Als in juni a.s. het nieuwe fraaie Museum Vlaardingen haar deuren opent zal dit zeker behalve voor de ingezeten van Vlaardingen ook voor de toerist een aantrekkelijk doel voor een dagje uit zijn. Vervolgens kan men dan via de onlangs geplaatste nieuwe bewegwijzeringborden de stad te gaan verkennen. Maar dan moet er wel meer verhaal te vinden zijn!

De Historische Vereniging Vlaardingen (HVV) wilt daarbij een handje helpen en heeft daarvoor een informatiebord ontwikkeld. De HVV heeft foto’s verzameld en teksten in het Nederlands, Duits en Engels gemaakt. Een voorbeeld hoe een dergelijk bord er uit zou kunnen zien is bij dit schrijven gevoegd: het betreft onze Vlaardingse zeeheld en zou geplaatst moeten worden bij de plek waar Callenburgh heeft gewoond.

Het idee is om meerdere van dergelijke borden op andere interessante plekken in de stad te plaatsen. Zo wordt de Vlaardingse geschiedenis zichtbaar gemaakt en wordt Vlaardingen een nog interessantere stad om te vertoeven.

De afgelopen jaren heeft de HVV al een aantal malen aandacht gevraagd voor dit voorstel, maar het niet verder tot uitvoering zien komen. Met alle ontwikkelingen in het centrum is het nu de hoogste tijd ervoor en wij hopen daarom dat dit informatiebord binnenkort als eerste in een reeks geplaatst gaat worden.

De ontwikkelingskosten voor dit bord zullen door de HVV gedragen worden. Vervolgens zal na een hopelijk positief antwoord, door de HVV naar sponsoren worden gezocht om dit initiatief te kunnen verwezenlijken. Van de gemeente Vlaardingen vragen wij medewerking voor het bepalen van de exacte plek en het plaatsen van het bord.

Met vriendelijke groet,

Namens de Historische Vereniging Vlaardingen

 

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Visbank en de Westhavenplaats. Carl Wilhelm Mieling, ca 1863. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding