Tijd-Schrift 118, december 2010 Overzicht

Prijs: € 2,50
(excl. portokosten)Bestellen

Redactioneel

Rustig

Het is herfst en de stormen komen weer over ons. Wind en regen, en straks vorst en wellicht weer sneeuw. Het weer kan bij tijd en wijle behoorlijk onstuimig zijn, met daartussen periodes van rust. Dat doet zich ook voor bij de omgang met onze Vlaardingse historie. Lange tijd is het politieke en bestuurlijke klimaat daarvoor onstuimig geweest, en werd er nietsontziend gesloopt. Nu zitten we in een ogenschijnlijk rustige periode. Maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurt. Achter de bestuurlijke schermen wordt en druk gewerkt aan een goed beleid voor stadsherstel en monumentenbescherming. Het Beschermd Stadgezicht zit eraan te komen, evenals een lijst met Beeldbepalende panden. Het lijkt erop dat na 44 jaar strijden en overleggen de inspanningen van de HVV eindelijk goede vrucht beginnen af te werpen, omdat bestuurlijk Vlaardingen ons de laatste jaren eindelijk serieus neemt. En dat is een goede zaak voor de Haringstad! Kunnen we dan rustig achteroverleunen? Nee, zeker niet. Waakzaamheid blijft geboden en we zullen de ontwikkelingen in de gaten blijven houden en bijvoorbeeld als het nodig is op aankondigingen van sloopactiviteiten van historisch waardevolle panden reageren. En de Gemeente gevraagd en ongevraagd advies blijven geven. Maar dat nu wel als een gewaardeerde en gerespecteerde vereniging.

En we blijven u, onze leden en lezers, natuurlijk voorzien van interessant lees- en kijkmateriaal. De hoofdmoot van dit Tijd-Schrift gaat over de geschiedenis van het bijzonder onderwijs. Hoe werden kinderen die moeilijk konden leren, en daardoor op een gewone school niet meekonden komen, opgevangen en gestimuleerd om het beste uit zichzelf te halen? Voor de komst van de leerplicht gebeurde dat gewoon niet: ze gingen werken. Met de leerplicht veranderde dat en moeten ook zij onderwijs krijgen. Gelukkig waren en zijn er bevlogen leerkrachten die zich met hart en ziel inzetten voor deze achterstandskinderen. Tegenwoordig is dat bijzondere onderwijs beter geaccepteerd dan vroeger; toen kwam men er liever niet voor uit dat men op zo’n school zat of gezeten had. Arij Maarleveld, die zelf enkele jaren op de ‘BLO-school’ onderwijs heeft gegeven, heeft er een boeiend artikel over geschreven, met veel aandacht voor mensen zoals Simon Vuyk en Herman Frantsen die voortrekkers waren in dit speciale onderwijs.

Een tweede bijdrage in dit Tijd-Schrift is een ‘Loflied op Vlaardingen’ van de dichter/zanger J.H. (‘Koos’) Speenhoff, schrijver van onder meer ‘Daar komen de schutters’. Hij bracht deze ode aan de Haringstad op 30 december 1936, ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard. Dank zij Jan Anderson wordt dit loflied nu aan de vergetelheid ontrukt.

Verder nog een paar korte boekbesprekingen en een cd-recensie, en uiteraard de actuele ledenactiviteiten. De redactie wenst u prettige feestdagen, een voorspoedig 2011 en een rustige herfst en winter!

Eric van Rongen
eindredacteur

Inhoud

"Die heeft in de Zomerstraat op school gezeten" (Maarleveld, A.)
Loflied op Vlaardingen (Speenhof, J.H.)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Visbank en de Westhavenplaats. Carl Wilhelm Mieling, ca 1863. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding