Tijd-Schrift 116, juni 2010 Overzicht

Prijs: € 2,50
(excl. portokosten)Bestellen

Redactioneel

Over nieuwe en oude bezems

Worden de Engelsen al zenuwachtig als het na de verkiezingen drie dagen duurt om een nieuwe regering te vormen, in Nederland nemen we daarvoor altijd ruimschoots de tijd. Als dit Tijd-Schrift bij u in de bus valt zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer aanstaande of net geweest en moeten we maar afwachten wanneer en in welke samenstelling we een regering krijgen. Dat het langer dan drie dagen gaat duren is wel zeker…

In maart hadden we de verkiezingen voor de gemeenteraden. En ook daarna duurde het in de meeste gemeenten geruime tijd voor er een werkbare coalitie was gevormd. Zo ook in Vlaardingen. De politieke aardverschuiving waarbij VV2000/Leefbaar Vlaardingen het voortouw mocht nemen heeft uiteindelijk geleid tot een vijfpartijen college met daarin oude bekenden en nieuwe gezichten.

Bij het aantreden van het vorige college was de vraag vanuit de HVV: vegen nieuwe bezems schoon? De verhoudingen met het college daar weer voor waren niet zo geweldig, vooral omdat dat college weinig aandacht en interesse in het historisch erfgoed had. Dat veranderde gelukkig radicaal bij het nu afgetreden college. De aanstelling van een monumentenambtenaar, het over het algemeen veel beter betrekken van de HVV bij zaken betreffende het historisch erfgoed, en regelmatig constructief overleg met de verantwoordelijke wethouder, Hans Versluis, leidden tot successen in de vorm van behoud en restauratie van belangrijke panden, het opstellen van een lijst beeldbepalende panden en, niet te vergeten, de aanzet naar het instellen van een groot deel van het historische centrum als Beschermd Stadgezicht. U heeft daarover in de rubriek Wetenswaardigheden van onze voorzitter, Wout den Breems, regelmatig kunnen lezen – ook weer in dit Tijd-Schrift. Dat er nog ruimte voor verbeteringen blijft is uit de Wetenswaardigheden ook wel duidelijk, maar het gaat allemaal flink de goede kant uit.

De vraag is dan nu natuurlijk of dat met het nieuwe college zo door zal gaan. De voortekenen daarvan lijken wel goed te zijn. Weliswaar wordt er in het coalitieakkoord niet met zoveel woorden over monumenten of historisch erfgoed gesproken, maar Hans Versluis, die weer wethouder is geworden, heeft wel expliciet “Ruimtelijke ordening incl. monumenten” en “Archeologie” als zijn taken. Een ‘oude bezem’ dus, die bewezen heeft goed te vegen en dat hopelijk ook blijft doen. En verder staat er in het coalitieakkoord: “Kernthema’s zijn versterking van het historische deel van de binnenstad, faciliterend voor functies als horeca, leisure en verbetering van de beeldkwaliteit.” Waarom geen ‘vrije tijd’ in plaats van leisure, vraag je je af, maar goed, het gaat natuurlijk om de ‘versterking van het historische deel van de binnenstad’ en dat is heel mooi.

Naast het college is natuurlijk ook van groot belang hoe de gemeenteraad zich gaat opstellen. De vorige raad heeft enthousiast het plan voor het Beschermd Stadsgezicht goedgekeurd. Hopelijk is bij de nieuwe raad ook een goed ontwikkeld cultuurhistorisch besef aanwezig om op de door hun voorgangers ingeslagen weg verder te gaan. De HVV heeft op de eerste raadsvergadering aan alle gemeenteraadsleden een informatiemap overhandigd met daarin onder meer het boekje over het Handelsgebouw, dat u bij dit – daarom wat dunne – Tijd-Schrift als bijlage aantreft. Wij hopen dus op voortzetting van de goede relatie met het college van B&W, en op het opbouwen van een even goede relatie met de raad.

Behoud van belangrijke cultuurhistorische elementen in Vlaardingen is van groot belang voor de huidige en toekomstige generaties. Blijf daarom de HVV steunen en versterken. Nieuwe leden zijn van harte welkom!

Eric van Rongen
eindredacteur

Inhoud

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding