Tijd-Schrift 115, maart 2010 Overzicht

Prijs: € 2,50
(excl. portokosten)Bestellen

Redactioneel

Winter

Wie had dat gedacht? Na alle verontrustende berichten over een wereldwijde opwarming en het al meer dan 10 jaar niet kunnen rijden van een Elfstedentocht, leek het de afgelopen jaren wel alsof de ‘ouderwetse’ winters niet meer terug zouden komen. Een paar dagen sneeuw, en misschien wat matige tot strenge vorst, zodat er wel even op de Vaart geschaatst kan worden, maar dan had je het ook wel gehad. Nee, dan dit jaar. Er leek maar geen einde te komen aan de witte neerslag en de gladheid, strooizout raakte op en de treinen liepen vast. Helaas waren er door al die sneeuw en de gemiddeld toch wat minder lage temperaturen in deze contreien niet zoveel mogelijkheden om te schaatsen (geen ijsmoppen dus…), maar voor de rest was het wel een voor Hollandse begrippen lange winter. Maar aan alles komt een eind, dus worden we er altijd weer vrolijk van als de eerste sneeuwklokjes in de tuin boven de grond komen. De eerste aankondiging van een nieuw begin.

Dat zijn ook de (als ik dit schrijf nog komende) gemeenteraadsverkiezingen en de voortijdige parlementsverkiezingen. Hopelijk luiden die ook in de politiek een nieuwe lente in. Voor wat de historische belangstelling van de Vlaardingse bestuurders is dat echter niet nodig: de afgelopen jaren is gebleken dat de winterperiode met betrekking tot het behoud van ons historisch erfgoed gelukkig achter ons ligt. Hopelijk zullen de nieuwe Gemeenteraad en het nieuwe college van B&W op de ingeslagen weg voort blijven gaan. Het is goed te zien dat ook in de diverse lokale verkiezingsprogramma’s de zorg voor ons historisch erfgoed een plaats heeft gekregen. En ook landelijk zijn met name de ontwikkelingen in de monumentenzorg ook voor Vlaardingen positief te noemen. Kunnen we dus als HVV dan maar voldaan achterover gaan zitten? Nee, absoluut niet. We blijven de historische waakhond van Vlaardingen en zullen ook dit jaar weer over veel verschillende onderwerpen overleg met de gemeente hebben. In het Jaarverslag van de secretaris leest u waar we ons zoal in 2009 mee bezig hebben gehouden: een lange lijst! Op 30 maart hebben we weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Bij uitstek de gelegenheid voor u als leden om direct met het bestuur van gedachten te wisselen over de gang van zaken en uw op- en aanmerkingen (maar complimenten mogen ook!) kenbaar te maken. Kom daarom in grote getale!

Naast de gebruikelijke jaarstukken voor die ALV bevat dit Tijd-Schrift ook nog een uiterst boeiend verhaal van Kees Post, een ex-Vlaardinger die de banden met de Haringstad niet heeft doorgesneden. Hij verhaalt over zijn werk bij de Hollandia fabriek voor melkproducten en geeft een leuke kijk achter de schermen bij dat bedrijf. En uiteraard vind u achterin dit nummer weer de lijst met de vele activiteiten die de HVV voor zijn leden (maar ook voor niet-leden) organiseert.

Eric van Rongen
eindredacteur

Inhoud

De Hollandia, mijn werkgever (Post, K.)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Visbank en de Westhavenplaats. Carl Wilhelm Mieling, ca 1863. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding