Tijd-Schrift 112, juni 2009 Overzicht

Prijs: € 2,50
(excl. portokosten)Bestellen

Redactioneel

Over spuithuisjes en zandhappers

Twee artikelen in Tijd-Schrift, dit keer. Heel verschillend, maar beide bijzonder boeiend en rijk geïllustreerd.

Allereerst een overzicht door Kees Verhulst, oud-vrijwillig waarnemend commandant van de brandweer Vlaardingen, over de ontwikkeling van het materieel en de behuizingen van de brandweer. Hij geeft daarmee tevens een korte geschiedenis van de brandweer in Vlaardingen - tegenwoordig geen zelfstandig corps meer, maar deel uitmakend van de District Brandweer Waterweg. De aanleiding van het artikel was de ingebruikname van de nieuwe kazerne op het bedrijventerrein Hoogstad. En dat brengt ons dan meteen bij de vraag: wat gebeurt er met de oude kazerne? Die staat tegenwoordig nogal eenzaam op het verder kale terrein aan de Hoflaan. Er zijn toezeggingen dat er een passende bestemming voor zal worden gevonden, maar het is niet te hopen dat dat de puinstort is…. Het is toch wel een karakteristiek gebouw. 

Het tweede artikel gaat over Vlaardingers in den vreemde, in Drente. Daar werden in de eerste helft van de 19e eeuw een aantal landbouwkoloniën gesticht met als oogmerk om arme en werkeloze landgenoten een beter bestaan te bieden dan de afhankelijkheid van de plaatselijke liefdadigheid. Die betaalde uiteindelijk die koloniën ook wel, maar het leverde alles bij elkaar wel voordeel op. Wil Schackmann heeft zich uitgebreid in de geschiedenis van die landbouwkoloniën verdiept en er ook een boek over geschreven: De proefkolonie, vlijt, vaderlijke tucht en het weldadig karakter onzer natie. Bij zijn naspeuringen kwam hij ook informatie tegen over diverse Vlaardingers - gezinnen en wezen - die naar Drenthe werden gestuurd. Kennelijk beviel het geregelde (en ook strenge) bestaan de meesten wel, want bleven heel wat mensen de rest van hun leven daar slijten. Een interessant onderwerp waar nog veel meer informatie over is - kijk maar op de website van de auteur. En als u nog eens in Drenthe komt, ga dan eens kijken hoe Frederiksoord, Willemsoord en de andere voormalige koloniën er tegenwoordig bij liggen. Het is er nu beter toeven dan toen! 

Tot slot in dit nummer nog twee boekbesprekingen en de Ledenactiviteiten, waarin met name aandacht voor allerlei excursies in en buiten Vlaardingen. 

En dan nog een oproep: wij zoeken voor enkele wijken bezorgers voor het éénmaal per jaar rondbrengen van het Historisch Jaarboek. Vele handen maken licht werk!

Eric van Rongen
eindredacteur

Inhoud

Van spuithuisjes en brandweerkazernes (Verhulst, K.)
"Houtman heeft den schouder uit elkander gevallen"; Vlaardingen en de landbouwkoloniën (Schackmann, W.)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding