Tijd-Schrift 110, december 2008 Overzicht

Prijs: € 2,00
(excl. portokosten)Bestellen

Redactioneel

Rood

Bekent de HVV eindelijk kleur? Neigen we dan toch naar het aanhangen van het socialisme en hangen we de PvdA aan? U zou als lezer van dit Tijd-Schrift best die indruk kunnen krijgen, want de twee belangrijkste artikelen hebben een 'rode' signatuur. Toch is dat niet zo - de HVV is en blijft politiek neutraal en wij hopen dat alle partijen onze beginselen onderschrijven. Het behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed is tenslotte van belang voor alle politieke kleuren, voor alle levensbeschouwingen en voor iedereen van welke afkomst, Vlaardinger of niet-Vlaardinger, dan ook. 

Waarom dan die 'rode' artikelen? Wel, ze geven een boeiend historisch beeld van het ontstaan van de socialistische beweging in Vlaardingen. En ze zijn ook een beetje bedoeld als hommage aan de schrijver van een van die stukken, Herman van der Lee. Hij is voor de Vlaardingse 'rode familie', zoals hij die graag noemde, van groot belang geweest. En daarnaast kon hij daar ook heel boeiend over schrijven. Artikelen van zijn hand zijn in diverse Jaarboeken en Tijd-Schriften verschenen. Onlangs is Herman van der Lee overleden. Daarom in dit Tijd-Schrift het laatste artikel dat hij ons, kort voor zijn dood, nog toestuurde. En als aanvulling en aansluiting daarop een artikel van de heer Den Admirant - voor de trouwe lezers van dit blad ook geen onbekende - waarin hij aan de hand van het boek De Kostelooze School van schrijver en journalist Arie Pleysier wat rode feiten en fictie voor het voetlicht brengt en van elkaar scheidt. 

De geschiedenis van de socialistische beweging in Vlaardingen is zo langzamerhand dus aardig beschreven. Wat interessant zou zijn is om ook van anders gekleurde politieke bewegingen historisch feitenmateriaal voorgeschoteld te krijgen. Daarom: groene, paarse en andersgekleurde historische geïnteresseerde politici (of in politiek geïnteresseerde historici): wij wachten op uw bijdragen! 

Iets geheel anders is het derde artikel - een toelichting op het gerestaureerde Oranje carillon in de toren van de Grote Kerk, door Arie Abbenes die bij die restauratie adviseur was. Het is een technisch verhaal, dat wel, maar interessant om eens vanuit een geheel andere hoek dat prachtige instrument dat geregeld zijn melodieuze klanken over het historisch centrum van Vlaardingen laat horen, te belichten. Als u het heeft gelezen herinnert u zich vast, als u de muziek uit de toren hoort, dat ook Willem Alexander-Maxima zijn toontje daaraan bijdraagt… 

Tot slot: er zijn de afgelopen tijd weer diverse fraaie boeken over Vlaardingen verschenen en die worden zoals gebruikelijk besproken. En dat geldt ook voor de dvd die is uitgebracht ter gelegenheid van het afscheid van het Shell sportpark onder de naam De Laatste Ronde. En als laatste zijn er natuurlijk ook weer de Ledenactiviteiten. 

Ik wens u een goede afsluiting van het jaar en een mooi begin van het volgende!

Eric van Rongen
eindredacteur

Inhoud

Wij streven naar verbetering (Lee, H. van der)
Vlaardingen in de Eerste Wereldoorlog, bekeken door een roze bril (Admirant, M. den)
De restauratie van de Oranjebeiaard te Vlaardingen (Abbenes, A.)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding