Tijd-Schrift 141, september 2016 Overzicht

Prijs: € 2,50
(excl. portokosten)Bestellen

Symbolen en iconen

Dat is het thema voor open Monumentendag 2017. En dit Tijd-Schrift staat er bol van. U vindt hier uitleg over het thema en de activiteiten die op OMD te doen zijn. En dat zijn er veel! U hoeft zich op 10 september dus niet te vervelen. De HVV draagt ook een leuk steentje bij, door een herinneringsbord over Gerard Callenburgh aan de stad te schenken. De onthulling van dat bord is de officiële start van OMD. Gerard Callenburgh was een icoon, een belangrijke burger van Vlaardingen, maar daarvoor een belangrijke militair voor Nederland: hij was tweede man onder Michiel de Ruyter en volgde hem op als admiraal na diens overlijden. Dat staat allemaal op het bord, waarvan u een afbeelding in dit Tijd-Schrift vindt. Maar ga het vooral zelf bekijken. En bekijk dan ook ons fraaie historische stadscentrum, waarvoor de HVV zich nu al bijna 50 jaar met hart en ziel inzet.

Ja, in januari 2017 bestaan wij een halve eeuw. En dat gaan we vieren, maar daarover hoort u later. Een halve eeuw vol overleg en soms aanvaringen met de gemeente. Het liep niet altijd soepel, met de verschillende colleges van B&W, maar gelukkig zijn de verhoudingen nu prima. En er is ook structureel aandacht bij de gemeente voor de lokale historie, getuige de instelling van een gemeentelijke monumentenambtenaar een aantal jaren geleden. En ook met hem werkt de HVV prima samen. En dat moet absoluut zo blijven. Maar: dan moeten er wel mensen zijn om dat te doen. Mensen die het bestuur van de HVV vormen en zich persoonlijk voor de doelstellingen van de vereniging inzetten. HET icoon van het huidige bestuur is onze voorzitter, Wout de Breems.  Hij heeft zich sinds zijn intrede in het bestuur in 1984 en vooral sinds zijn aantreden als voorzitter in 1991 met hart en ziel ingezet voor de vereniging, met als doel het mooie en waardevolle in Vlaardingen te behouden en datgene wat vervallen is of dreigt te raken, te herstellen in zijn oorspronkelijke pracht. 25 jaar voorzitterschap is niet niks en gaat je ook niet in je koude kleren zitten. Wout heeft daarom besloten dat zijn huidige termijn, die afloopt op de Algemene Ledenvergadering in maart 2017, zijn laatste is. En dat geldt trouwens ook voor Arie Ouwendijk, die sinds 1991 bestuurslid is en zich vooral heeft ingezet voor het organiseren van de ledenactiviteiten: de lezingen en excursies. We hebben dus dringend behoefte aan nieuwe iconen, mensen die zich ook met hart en ziel voor de HVV, en dus voor historisch Vlaardingen, willen inzetten. Ga dus eens bij uzelf te rade: draag ik de HVV en Vlaardingen zo’n warm hart toe dat ik actief mee wil helpen de doelstellingen van de vereniging te verwezenlijken door in het bestuur zitting te nemen? Hopelijk is het antwoord ‘ja’. Laat ons dat dan weten. Wij hebben u nodig! Vlaardingen heeft u nodig!

Eric van Rongen, eindredacteur

Inhoud

Dag van de Open Monumenten op zaterdag 10 september 2016 (Ron Hoekstra)
Iconen en symbolen in Vlaardingen (Gerard Hoogerwaard)
Gerard Callenburgh. Symbool van doortastendheid (Wout den Breems)
De Visbank (Davy Baas)
De Vlaardingse Watertoren (R. Stijl)
Klassendag OMD 2016 (Ron Hoekstra)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding