Tijd-Schrift 109, september 2008 Overzicht

Prijs: € 2,00
(excl. portokosten)Bestellen

Redactioneel

Tijdlijn

U heeft hier weer een bijzonder Tijd-Schrift in handen. Het is een extra dik nummer dat geheel gevuld is met artikelen van de werkgroep Open Monumenten, als voorbereiding en achtergrondinformatie voor Open Monumentendag, die op 13 september al weer voor de 19e keer in Vlaardingen gehouden zal worden. Een terugkerend thema is daarin dit jaar de tijdlijn. Voor de kenner is die nu al zonder meer in de stad te herkennen en voor de lezer van Tijd-Schrift zal dat na bestudering van deze aflevering ook het geval zijn.

Vlaardingen kent nog aardig wat oude en enkele heel oude panden, die bij elkaar getuigen zijn van de geschiedenis en wording van de stad. Dat wordt gelukkig tegenwoordig ook van ‘officiële’ zijde erkend, want er zijn vergaande plannen om een groot deel van het centrum tot ‘beschermd stadsgezicht’ te bestempelen. Onze Vlaardingse monumentenambtenaar, Gerard Hoogerwaard, legt uit waarom en hoe. Daarna belicht Eli van Toledo de nog véél oudere Vlaardingen-cultuur, door de naamgeving van die prehistorische periode ook een soort ‘beschermde leefcultuur’. In Vlaardingen zijn de eerste vondsten uit die periode gedaan en daarom leeft de naam van onze stad ook voort verbonden aan het pre-haring tijdperk. Jeroen ter  Brugge gaat hierna in op de historische achtergrond van een kunstproject van Leen Droppert: de Vettenoordse Vloedpalen. Een kunstwerk dat in de vorm van een aantal bijzonder vormgegeven palen in de Vettenoordse polder de hoogte van de waterstand bij de stormvloed van 1775 weergeeft. In het daarna volgende uitgebreide artikel geven Stadsarchivaris Harm Jan Luth en archiefmedewerkster Erika Verloop de Vlaardingse Tijdlijn in woord en vooral beeld weer. U moet met dat verhaal in de hand op OMD (of op een ander moment) ook zèlf de tijdlijn maar eens volgen en met eigen ogen aanschouwen hoeveel moois en boeiends historisch Vlaardingen te bieden heeft. Doe dat voordat er nog meer verdwijnt – de Kroningslantaarn bij station Vlaardingen Centrum is al niet meer wat hij in de beschrijving is, want onlangs hebben van enig historisch besef gespeende onverlaten het voor elkaar gekregen om de bronzen plaquettes van de sokkel te slopen. Is er dan niets meer heilig, zelfs onze monumenten niet?

Zoals gebruikelijk vindt u aan het eind van dit blad weer het actuele overzicht van de ledenactiviteiten, ook (net als het OMD-programma) samengesteld door ons nijvere bestuurslid Arie Ouwendijk. Maar we beginnen met (alweer) goed nieuws van de voorzitter over een succesvolle actie van de HVV richting gemeente. We zullen als vereniging doorgaan om de tijdlijn te kunnen blijven volgen!

Eric van Rongen
eindredacteur

Inhoud

Gedicht "De sluisbrug" (Touwens, L.)
Gedicht "Wind van de Zee" (Verheul Vreugdenhil, T.)
Vlaardingen-cultuur; verborgen sporen aan het licht (Toledo, E. van)
Met plaat en tekst langs het spoor van de Vlaardingse tijdlijn (Luth, H.J.; Verloop, E.)
Met plaat en tekst langs het spoor van de Vlaardingse tijdlijn (Verloop, E.; Luth, H.J.)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Gezicht op het Buizengat. P.C. Kramer, 1917. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding