Tijd-Schrift 143, maart 2017 Overzicht

Prijs: € 2,50
(excl. portokosten)Bestellen

Vreugde en verdriet

Soms liggen die twee dicht bij elkaar. Zo ook bij de HVV dit jaar. Vreugde, vanwege het 50-jarig jubileum. Verdriet, vanwege het afscheid van twee langjarige bestuursleden. Het 50-jarig jubileum hebben we uitgebreid en onder heel veel belangstelling gevierd op 21 januari. Een mooie dag vol met activiteiten in het Lentiz / Geuzencollege. Foto’s, maquettes, historische voorwerpen, films, boeken, websites, eten, drinken, cadeautjes, het kon niet op. Op de website en in dit Tijd-Schrift vindt u een serie foto’s die een impressie geven van de dag. Maar het was wel de laatste keer dat Wout den Breems en Arie Ouwendijk deze dag als bestuursleden organiseerden. Wie gaat het over 5 jaar doen? We zijn benieuwd. Nieuwe bestuursleden vinden blijkt niet echt gemakkelijk te zijn. Gelukkig hebben we toch in ieder geval twee aspirant-bestuursleden, Tineke van der Hoek (die al jarenlang notuliste is van het bestuur) en Michel Carree (al enkele jaren lid van de redactie van Tijd-Schrift) die we op de Algemene Ledenvergadering van 11 april voorstellen om te benoemen tot bestuursleden. Maar Wout en Arie gaan dus weg, na respectievelijk 33 en 26 jaar in het bestuur te hebben gezeten. In dit Tijd-Schrift besteden we wat extra aandacht aan Wout, die als voorzitter toch het boegbeeld was van de HVV, maar laten we ook Arie niet vergeten! Hij was gedurende zijn ook bijzonder lange bestuurslidmaatschap een onvermoeibare drijvende kracht achter de ledenactiviteiten, de lezingen en de excursies, en een heleboel andere dingen. Hij heeft Open Monumentdag in Vlaardingen tot bloei gebracht, is een leidende kracht achter de succesvolle Ken-uw-stad cursus en heeft bij Omroep Vlaardingen de lokale historie op de kaart gezet. Ook Arie bij dezen van harte bedankt voor alle inzet voor de HVV!!

Dit Tijd-Schrift is dus voor een deel gewijd aan het afscheid van Wout en de jubileumviering. Maar we hebben ook twee andere artikelen. Het eerste is een stuk van de hand van Wout den Breems en gaat over een tot nu toe onbekend Vlaardings oorlogsslachtoffer: Margaretha van Roon. Daarnaast hebben we het tweede deel uit de onregelmatig verschijnende serie ‘Vlaardingse wortels’ van Jan van Hees, dat het leven van Trui van Linden van den Heuvell beschrijft. Verder hebben we weer een paar recensies van pas verschenen boeken en uiteraard ontbreken ook de Ledenactiviteiten niet. De belangrijkste is als eerste de Algemene Ledenvergadering op 11 april in het Lentiz / Groen van Prinstererlyceum. De vergaderstukken zijn als bijlage bij dit Tijd-Schrift gevoegd. U bent van harte welkom om commentaar te komen leveren op het reilen en zeilen van de jarige HVV, en om afscheid te nemen van Wout en Arie. Wij rekenen op een grote opkomst!

Eric van Rongen, eindredacteur

Inhoud

Margaretha van Roon; een onbekend oorlogsslachtoffer (Wout den Breems)
Vlaardingse wortels. Het bijzondere leven van Trui van Linden van den Heuvell (Jan van Hees)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding