Tijd-Schrift 145, september 2017 Overzicht

Prijs: € 2,50
(excl. portokosten)Bestellen

Boeren, burgers en buitenlui

Dat is het thema van Open Monumentendag 2017 en in Vlaardingen wordt aan alle drie de bevolkingsgroepen aandacht besteed. Zoals gebruikelijk vindt u in dit derde Tijd-Schrift van het jaar weer een aantal artikelen die op het thema betrekking hebben. Een van de opvallendste bijdrage is die van onze stadsarchivaris Harm Jan Luth. Hij schrijft over ‘buitenlui’ en geeft aan dat veel, zo niet de vrijwel alle Vlaardingen, van oorsprong ‘van buiten’ komen, oftewel voorouders hebben die niet in Vlaardingen woonden. En dat waren niet alleen mensen die uit andere delen van Nederland kwamen, maar ook uit andere landen. En dat had dan veelal te maken met het feit dat Vlaardingen met zijn ligging aan het water en een open verbinding met de zee altijd veel connecties met andere landen heeft gehad en nog steeds heeft. Zeelieden en handelaren namen vrouwen uit andere landen mee. Buitenlanders vestigden zich, al of niet van huis en haard verdreven, in de Haringstad  om hier een beter bestaan op te bouwen (wat dat betreft is er met de huidige vluchtelingenstroom uit Afrika ook niets veranderd…). De typisch Vlaardingse namen, die hier al eeuwenlang voorkomen, zijn van vader op zoon overgeleverd, maar die families zijn evenzeer al eeuwenlang vermengd met buitensteeds of buitenlands bloed. Vlaardingen is al eeuwenlang een gastvrije woonplaats geweest voor niet-van-oorsprong-Vlaardingers. Gelukkig maar, want ik woon er zelf, als geboren Schiedammer, ook nog maar een jaar of 47…. Laten we die gastvrijheid in ere houden.

En misschien worden door Open Monumentendag die ‘nieuwe Vlaardingers’ ook wel geïnteresseerd in de geschiedenis van hun nieuwe thuis. Misschien willen ze wel actief meedoen aan het naspelen van de Slag bij Vlaardingen (die ongetwijfeld voor het grootste gedeelte door niet-Vlaardingers is gestreden) – dat wordt een geweldig spektakel! En misschien vinden ze het ook wel aardig om lid te worden van de Historische Vereniging Vlaardingen. Want ook bij ons is iedereen welkom, jong en oud, Vlaardinger en niet-Vlaardinger, wij maken echt geen onderscheid. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, en hoe groter de invloed van de HVV. Hoort, zegt het voort!!

Eric van Rongen, eindredacteur

Inhoud

Open Monumentendag op zaterdag 9 september 2017 (Ron Hoekstra)
‘Boeren, burgers en buitenlui’ (Gerard Hoogerwaard)
Er liggen Burgers begraven op de begraafplaats Emaus (Hans van Buuren)
Vlaardingen, woonden daar ook boeren? (Ron Hoekstra)
...en buitenlui (Harm Jan Luth)
Boeren en burgers in de Vlaardingse archeologie (Rutger Terluin)
De OMD Klassendag (Ron Hoekstra)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Gezicht op het Buizengat. P.C. Kramer, 1917. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding