Tijd-Schrift 147 februari 2018 Overzicht

Prijs: € 2,50
(excl. portokosten)Bestellen

Gevarieerd leesvoer

Dit Tijd-Schrift bevat weer eens een aantal heel verschillende artikelen. We beginnen met de geschiedenis van de roemruchte scheepswerf HVO. Begonnen in de voormalige Bietenhaven, die werd omgebouwd tot de huidige Vulcaanhaven, succesvol geweest als scheepsbouw- en reparatiebedrijf en anker- en kettingfabrikant, maar uiteindelijk als gevolg van de moordende concurrentie van werven in het verre oosten ten onder gegaan. Adrie Elen, voormalig medewerker van HVO, heeft een enorm archief over de werf en heel veel foto’s. Hij heeft ook, jaren geleden, in het blad ‘De Binnenvaart’ diverse artikelen gepubliceerd waarvoor de HVV nu toestemming heeft gekregen om die over te nemen (waarvoor onze hartelijk dank aan het bestuur van de gelijknamige vereniging!).

Daarna in de serie ‘Vlaardingse wortels’ een verhaal van Jan van Hees over de scoutingactiviteiten van Jan Kijne, aan wie we eerder in Tijd-Schrift 145 aandacht besteedden in een boekbespreking. En omdat binnenkort de Geuzenpenning weer wordt uitgereikt daarna een ode van Albert de Koning aan Bill Minco.

Als laatste hebben we de herinneringen van Sjaak Blenk aan de VOP, en met name het Messchaertplein, waar hij woonde, in de jaren ‘40/’50. En tot slot twee boekbesprekingen en de ledenactiviteiten.

En natuurlijk hebben we op 27 maart de Algemene Ledenvergadering. Zie daarvoor het aparte katern met de jaarstukken. We hopen u daar in grote getale te ontmoeten!

Eric van Rongen, eindredacteur

Inhoud

Havenbedrijf Vlaardingen- Oost (Adrie Elen)
Vlaardingse wortels: Een Vlaardinger in IJzendijke (Jan van Hees)
Bill Minco (1922-2006) (Albert de Koning)
Mijn kinderjaren in de VOP in de jaren 1940 en '50 (Sjaak Blenk)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Zomerstraat en de Maassluissedijk. Herman Paradies, ca 1950. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding