Tijd-Schrift 148 juli 2018 Overzicht

Prijs: € 2,50
(excl. portokosten)Bestellen

Slag

Dit jaar is uitgebreid en op een geweldige manier herdacht dat duizend jaar geleden de Slag bij Vlaardingen heeft plaatsgevonden. Op 5 en 6 juni werd de Slag door een paar honderd middeleeuwen-enthousiasten nagespeeld, wat een prachtig spektakel opleverde. Het volgende weekend was het Stadsspektakel met de zegetocht van Dirk en vele stadgenoten in middeleeuwse dracht. Ook weer genieten. De HVV heeft met het Jaarboek 2017 uitgebreid aandacht besteed aan deze belangrijke gebeurtenis. In het verleden gebeurde dat, misschien door onbekendheid, niet. Ik heb op school in ieder geval nooit van de Slag bij Vlaardingen gehoord. Terwijl het toch het begin was van de onafhankelijkheid van het graafschap Holland en daarmee van ons land. Toch best belangrijk om als Nederlander te weten hoe het allemaal begonnen is. Met een eigenwijze graaf in Vlaardingen. In dit Tijd-Schrift geen artikel meer over de Slag, maar wel een beeldverSlag. Weliswaar is er op sociale media heel veel over te vinden, maar het is toch ook leuk om het gedrukt te zien, waarmee het voor het nageslacht ook is vastgelegd (dat moet je met de digitale beelden maar afwachten).

De volgende Slag staat al weer voor de deur, met het nieuwe college. Het is afwachten hoe de nieuwe bestuurders zich opstellen ten opzichte van de belangrijke historische waarden van onze stad. De burcht van Dirk is er dan weliswaar niet meer, maar andere belangrijke gebouwen uit meer recente historie wel, en die zijn doorgaans zeer het behouden waard. Daar moet het nieuwe college ook aandacht aan blijven besteden, net als het vorige, waarmee we prima konden samenwerken. Hopelijk kan dat met het nieuwe college ook, wij staan er in ieder geval graag voor open! Binnenkort zullen we een officiële ingebruikname gaan plannen voor de (ver)nieuw(d)e ANWB monumentenborden. Die zijn een geschenk van de HVV t.g.v ons 50-jarig jubileum vorig jaar, en mede door de gemeente gefinancierd (onder meer door een gift als jubileumgeschenk). Spannende tijden weer.

In dit Tijd-Schrift twee artikelen over interessante historische stadgenoten. Jan van Hees beschrijft het leven van Gilles van Hees, die een belangrijke rol heeft vervuld in het onderwijs in Nederland als co-auteur van lesboeken. En Jeroen ter Brugge biedt ons een kijkje in het leven van Jansje Pleijsier: hoe verging het een vrouw uit een redelijk welgesteld milieu in de negentiende eeuw, die ‘niet aan de man kwam’? Met en passant ook aandacht voor het Vlaardings dialect in de beschrijving van haar testament.

En tot slot vier boekbeschrijvingen en uiteraard de ledenactiviteiten. Een goede zomer!

Eric van Rongen, eindredacteur

Inhoud

Terug naar 1018 (Eric van Rongen)
Vlaardingse wortels: Gilles van Hees, onderwjzer in hart en nieren (Jan van Hees)
Het lot van de ongetrouwde dochter Janjse Pleijsier (Jeroen ter Brugge)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Gezicht op het Buizengat. P.C. Kramer, 1917. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding