Tijd-Schrift 149 augustus 2018 Overzicht

Prijs: € 2,50
(excl. portokosten)Bestellen

Reizen

In deze tijd van het jaar reizen we heel wat af. Hele volksstammen migreren tijdelijk naar warmere streken (alhoewel dat met de dubbele hittegolf hier niet bepaald nodig was…). Met al gevolg lange hete files op de zwarte zaterdagen. Waarom al die mensen daar toch elk jaar weer intrappen…? Maar reizen is van alle tijden, zij het dat het vroeger niet gedaan werd om op vakantie te gaan, maar om andere woonstreken te zoeken, of om handel te drijven. Hierdoor is de Vlaardingse gemeenschap uiteindelijk gevormd. Door mensen die uit alle windstreken hier naartoe kwamen en zich deze plek tot thuis maakten. Het thema van Open Monumentendag 2018 is “In Europa”. Dat bood onze schrijvers mooie mogelijkheden om te laten zien wat voor vondsten uit soms verre buitenlanden in de Vlaardingse klei zijn gevonden (Rutger Terluin) en hoe heel veel Vlaardingse families wortels in Duitsland hebben (Harm Jan Luth-Mulders). Daarnaast worden de naamgevers van de straten in de wijk waar ondergetekende woont, voor het voetlicht gehaald. Dat Paul Henri Spaak een Belgisch politicus was die aan de wortels van de Europese eenwording heeft gestaan, wist ik wel, maar niet dat hij ook Secretaris-Generaal van de NAVO is geweest. Zonder hem en de andere politici zou er geen Europese Gemeenschap zijn geweest. Sommigen (zoals de Britten) zouden daar misschien niet rouwig om zijn geweest, maar het heeft toch ook zeer grote voordelen, zoals vrij verkeer van mensen en goederen (dus in ieder geval geen files voor de grensovergangen meer) en één munt, dus geen gewissel en omrekenen. Dus het reizen is er wel gemakkelijker door gemaakt. Maar voor OMD hoeft u niet ver te gaan: alle activiteiten vinden om en in het centrum van onze Haringstad plaats. Het voorlopige programma staat in dit Tijd-Schrift, het definitieve volgt later (hou de website in de gaten). 

Wat ook later volgt is een uitnodiging voor een extra Algemene Ledenvergadering. Het bestuur is bezig om de Statuten en het Huishoudelijk reglement aan de huidige eisen en tijd aan te passen. En dat willen we met u bespreken op 27 november. Hou die datum dus vrij! De bijeenkomst wordt gevolgd door een boeiende lezing, in de Ledenactiviteiten vindt u alle informatie. En tot slot is er nog een boekbespreking – voor wie in dubio staat om het boek aan te schaffen…..

Eric van Rongen, eindredacteur

Inhoud

Het thema van Open Monumentendag 2018 is "In Europa" (Ron Hoekstra)
Archeologie uit Europa (Rutger Terluin)
'Europese' straatnamen in Vlaardingen (Ron Hoekstra)
Duitsers in Vlaardingen, 18e eeuw (Harm Jan Luth-Mulders)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Gezicht op het Buizengat. P.C. Kramer, 1917. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding