Tijd-Schrift 108, juni 2008 Overzicht

Prijs: € 2,00
(excl. portokosten)Bestellen

Redactioneel

Tekort

De vorige twee redactionele stukjes sloot ik af met een oproep om artikelen voor Tijd-Schrift in te sturen. Dat heeft geresulteerd in welgeteld één reactie, en dat is veel te weinig! Het aantal artikelen voor Tijd-Schrift dat we in voorraad hebben is net genoeg om het eind van het jaar te halen, maar dan is het ook op! Het moet toch mogelijk zijn dat we meer stukken aangeleverd krijgen. Wellicht denkt u dat uw naspeuringsactiviteiten in het Stadsarchief (waar u een leuke tijdsbesteding aan heeft) niet voor anderen interessant zijn, maar dat kan heel goed wel het geval zijn. Mogelijk heeft u herinneringen over het Vlaardingen van toen (en dat hoeft echt niet van zo rond halverwege de vorige eeuw te zijn, over de jaren zeventig en tachtig is ongetwijfeld ook genoeg te vertellen) die u met leeftijdsgenoten wilt delen: schrijf ze op! Kortom: heeft u (ideeën over) mogelijke publicaties die voor Tijd-Schrift geschikt zouden zijn, laat het ons weten via de website www.hvv-vlaardingen.nl of via info@hvv-vlaardingen.nl.

In tegenstelling tot de daling van het aantal artikelen in voorraad, vertoont het ledental van de HVV weer een stijging. En dat is niet in het minst te danken aan de etalages in de binnenstad die door enkele enthousiaste bestuursleden zijn gevuld met allerlei fraaie historische afbeeldingen. Dat gaat dus gelukkig wel goed.

In dit Tijd-Schrift weer een aantal boeiende stukken. Allereerst de herinneringen van Bas van Heere aan zijn schooltijd in de veertiger jaren van de vorige eeuw. Herinneringen aan school, meesters en juffen, en aan vriendjes. Maar uiteraard ook aan de leefomgeving – de weg van huis naar school en kattenkwaad dat werd uitgehaald.

Dat laatste komt ook naar voren in het relaas van de heer Vogel over de Eendrachtstraat. Hij haalt herinneringen op aan winkeliers en andere bewoners uit de jaren dertig en veertig – dezelfde tijd als waarin het verhaal van Bas van Heere speelt.

De rubriek ‘Weet u het nog?’ stopt even, maar een boekbespreking en – uiteraard – de ledenactiviteiten complementeren dit Tijd-Schrift weer. U zult zien dat er deze zomer ook weer genoeg historische activiteiten in Vlaardingen te doen zijn. Dus zowel voor de vakantiegangers als voor de thuisblijvers: een goede zomer!

Eric van Rongen
eindredacteur

Inhoud

Mijn schooltijd 1939-1947 (Heere, B. van)
De Eendrachtstraat (Vogel, L,)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Zomerstraat en de Maassluissedijk. Herman Paradies, ca 1950. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding