Tijd-Schrift 150 november 2018 Overzicht

Prijs: € 2,50
(excl. portokosten)Bestellen

Een nieuwe start

En een frisse aanblik. Omdat dit de 150e aflevering van Tijd-Schrift is, leek het Klaas Bloem, onze vormgever en redactielid, een aardig idee om de opmaak weer eens aan te pakken. Dat heeft geresulteerd in de huidige lay-out, die eensgezind enthousiasme opriep bij de redactie en het bestuur. Hopelijk deelt u als lezer dit ook! Wij zijn er in ieder geval blij mee en trots op.

Een nieuwe start ook voor de reglementen van de vereniging, de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. Die waren beide voor grote delen achterhaald, en de oude Statuten voldoen ook niet meer aan de wettelijke eisen. Dus hebben we in overleg met de notaris nieuwe Statuten opgesteld, en stellen we ook wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement voor (ook al omdat sommige zaken nu in de Statuten zijn geregeld). Die nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement moeten door u als leden worden goedgekeurd, en daarvoor is er een extra Algemene Ledenvergadering belegd op dinsdag 27 november. In de bijlage bij dit Tijd-Schrift vindt u de uitnodiging en alle informatie. Wij hopen op een grote opkomst (met als bonus een ongetwijfeld boeiende lezing door Frans Assenberg).

Eveneens een nieuwe start is er voor een van de bekendste boerderijen van Vlaardingen: de Moermanboerderij, oftewel Hoogstad. Onlangs is deze door de Gemeente verkocht, en de nieuwe eigenaren gaan er een pannenkoekenhuis in vestigen. Jeroen ter Brugge heeft zich verdiept in de geschiedenis van de boerderij en de bijbehorende gronden en beschrijft dit in het hoofdartikel in dit Tijd-Schrift.

De nieuwe start voor de Hoekse Lijn is voor de zoveelste keer uitgesteld, maar sommige dingen zijn al verdwenen en komen niet meer terug. Jan van Hees beschrijft een populair koffiehuis bij de spoorwegovergang bij de ENCK aan het eind van de Marathonweg. Beide verdwenen (het koffiehuis al ver voor de overgang, trouwens).

Tot slot zoals gebruikelijk de komende ledenactiviteiten, en op de achterkant weer een fraaie oproep om lid van de HVV te worden.

Eric van Rongen, eindredacteur

Inhoud

'In 't ambocht van Vlaerdinge op Hogestat' (Jeroen ter Brugge)
Oproep: De ertskranen aan de Vulcaanhaven (-)
Pleisterplaats (Jan van Hees)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Gezicht op het Buizengat. P.C. Kramer, 1917. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding