Tijd-Schrift 151 maart 2019 Overzicht

Prijs: € 2,50
(excl. portokosten)Bestellen

Toekomst

Op 7 januari werd werkelijkheid wat we al een poos zagen aankomen: Wout den Breems is overleden. In dit Tijd-Schrift een In Memoriam.

Als bestuur zijn we, ook om de nalatenschap van Wout in ere te houden, druk bezig om de HVV toekomstbestendig te maken. Daarvoor zijn de statuten en het huishoudelijk reglement, na goedkeuring door de leden op de Algemene Ledenvergadering van 27 november 2018, aangepast. De aangepaste statuten zijn onlangs door de notaris gepasseerd en dus nu van kracht. Om kosten te besparen hebben we besloten ze niet te drukken en aan de leden toe te sturen, maar alleen om ze op de website te zetten. Daar kunt u ze dus vinden. Om de HVV een goede toekomst te geven moeten we het dit jaar ook wat rustig aan doen met de uitgaven, daarom hebben we tevens besloten om de jaarstukken niet meer in druk met dit eerste Tijd-Schrift van het jaar mee te sturen, maar ook alleen op de website te zetten. De uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 23 maart waar deze stukken besproken zullen worden staat wel in dit Tijd-Schrift. Een beetje anders als andere jaren dus, maar uit het overzicht van de financiën en de begroting van 2019 blijkt wel dat dit even nodig is.

Toekomstbestendigheid van de HVV hangt ook af van het aantal leden: hoe meer, hoe beter voor nu en voor de toekomst. Helaas hebben, mogelijk door de contributieverhoging die we ook hebben moeten doorvoeren (ook met instemming van de leden, overigens), meer leden dan gebruikelijk aan het begin van het jaar hun lidmaatschap beëindigd. We roepen alle leden dus op om nieuwe leden te werven. Laat de HVV weer de grootste vereniging van Vlaardingen worden!

De toekomst is dus belangrijk, maar we zijn een historische vereniging, dus in dit Tijd-Schrift kijken we dus weer terug in de geschiedenis. Een niet het leukste deel daarvan: de Tweede Wereldoorlog. In die periode was in Vlaardingen een flottielje mijnenveger van de Duitse marine gestationeerd. Een van de manschappen, Heinrich Clausen, heeft een fotoboek nagelaten met beelden van zijn diensttijd in Vlaardingen. Jac. J. Baart en Jeroen ter Brugge hebben dit in een uitgebreid, boeiend en uiteraard ruimschoots van foto’s voorzien artikel beschreven.

Tot slot uiteraard weer de ledenactiviteiten en een tweetal boekbesprekingen.

Eric van Rongen, eindredacteur

Inhoud

'Dienstzeit in Vlaardingen' (Jac. J. Baart, Jeroen ter Brugge)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Visbank en de Westhavenplaats. Carl Wilhelm Mieling, ca 1863. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding