Tijd-Schrift 152 juni 2019 Overzicht

Prijs: € 2,50
(excl. portokosten)Bestellen

100

Gut, het is dat onze voorzitter in zijn eerste stukje in Tijd-Schrift er op wijst, maar ik had niet in de gaten dat ik al aan mijn 100e Tijd-Schrift, en dus mijn 100e Redactioneel toe was. Wat vliegt de tijd als je leuke dingen doet. Ik ga nog wel even door, gelukkig bijgestaan door een redactie die snel en adequaat reageert op mijn mailtjes, en stukken zo nodig redigeert. Daarom hierbij: mijn hartelijke dank daarvoor!

We vieren met dit Tijd-Schrift ook een ander jubileum: van muziekvereniging De Pijpers / Avalance. Die bestaat in juni van dit jaar 90 jaar, en daar kijken we op terug met de huidige voorzitter en een van de weinige overgebleven leden, Piet Baghus. Wat eens een bloeiende en veelgevraagde showband was, die je regelmatig door Vlaardingen kon zien en horen lopen, is nu gedecimeerd tot een klein gezelschap dat  alleen nog in zalen optreedt (maar niet met minder enthousiasme, hoor). Helaas is er steeds minder animo om lid te zijn van zo’n vereniging, die toch, en dat blijkt ook uit het artikel, veel van zijn leden vergt qua tijdsinvestering. Je krijgt daar natuurlijk ook een hoop voor terug: leuke muziek, leuke mensen, bewondering voor de gewonnen prijzen. Maar toch, de tijden veranderen en mensen zoeken andere bezigheden. Zelf speelde ik tientallen jaren geleden bij Sursum Corda, een respectabele muziekvereniging die inmiddels niet meer bestaat. Wat dan wel weer aan populariteit lijkt te winnen is het zingen in een koor (ik zit er op twee), misschien ook omdat dat minder oefenen vereist (hoewel, er wordt altijd benadrukt dat thuis oefenen echt noodzakelijk is; maar dat is minder belastend voor de omgeving dan bijvoorbeeld trompet studeren…).

Het tweede artikel gaat over Het Platje. Zoals bekend is dat inmiddels gesloopt en wordt het herbouwd, in de oude stijl met dakterras. Tijdens de sloop kwamen de historische ijzeren pilaren die het oorspronkelijke dakterras droegen uit de betonnen pijlers tevoorschijn. Jan Vellekoop heeft er een weten te redden en opgeknapt, en er wordt gekeken of hij een plek in het nieuwe Platje kan krijgen. 

En dan hebben we iets heel anders: een puzzel, een idee van redactie- en bestuurslid Michel Carree. We willen daarmee proberen om wat andere interactie met onze leden te krijgen. Leuk? Laat het ons weten.

Tot slot uiteraard weer de ledenactiviteiten en de in het vorige Tijd-Schrift aangekondigde bespreking van het boek over Rita Young.

Zo, dat was nummer 101. Dan is het nu tijd voor vakantie. Fijne zomer en misschien tot ziens bij onze stand op het Haring en Bierfeest. Nieuwe leden zijn nog steeds van harte welkom!

Eric van Rongen, eindredacteur

Inhoud

Regelmatig een stukje schrijven (Ted Hartman)
Avalance / De Pijpers 100 jaar (Piet Bagchus)
't Platje (Jan Vellekoop)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Visbank en de Westhavenplaats. Carl Wilhelm Mieling, ca 1863. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding