Tijd-Schrift 154 november 2019 Overzicht

Prijs: € 2,50
(excl. portokosten)Bestellen

Herdenken

Dit, maar vooral volgend jaar, wordt herdacht dat Nederland 75 jaar geleden is bevrijd van de Duitse overheersing. Het is goed dat dit gebeurt, ten eerste om degenen die bij die bevrijding betrokken waren, waarvan velen hun leven gegeven hebben, te eren. Het is een groot goed dat wij, dank zij hen, al 75 jaar in vrijheid mogen leven. Ook in Vlaardingen zijn vele oorlogsslachtoffers begraven, op begraafplaats Emaus. Dit jaar sluit Vlaardingen zich aan bij het internationale initiatief om op Kerstavond bij elk graf van een oorlogsslachtoffer een kaarsje te ontsteken en dat gedurende de Kerstdagen, het feest van het licht, te laten branden. Vanuit de Werkgroep Emaus is het voorstel daartoe gedaan aan de Gemeente, en die heeft alle medewerking verleend en zorgt ook voor de kaarsen – waarvoor hartelijk dank! Meer informatie is te vinden op https://lichtjesopoorlogsgraven.jimdo.com/.

Een blijvende herinnering aan de bevrijding is de Vrijheidsboom aan de Hogelaan. Sinds de renovatie van de omheining in 2013 is de boom weer wat prominenter aanwezig. Jeroen ter Brugge, die tegenover de boom woont, tekende het ontstaan en de geschiedenis van dit levende monument op voor Tijd-Schrift. Wij willen volgend jaar graag meer artikelen plaatsen die met de bevrijding te maken hebben. Daarom een oproep om iets in te sturen (info@hvv-vlaardingen.nl).

Verder een artikel van Jan van Hees over een bijzonder (sinterklaas)gebak van een bakker die dominee werd. En uiteraard de ledenactiviteiten, waarin we nu ook activiteiten hebben opgenomen van Museum Vlaardingen en het ServiceTeam Vlaardingen. Zodat u weet wat er allemaal op historisch gebied speelt de komende tijd.

Tot slot: de puzzel in Tijd-Schrift 152 heeft 34 inzendingen opgeleverd die allemaal de goede oplossing gaven: Broekpolder. Het bestuur heeft de winnaar getrokken: Paulien van Houwelingen. Van harte gefeliciteerd!

De redactie wenst u fijne feestdagen en een voorspoedig en gezond 2020.

Eric van Rongen, eindredacteur

Inhoud

De vrijheidsboom in de Hogelaan (Jeroen ter Brugge)
Brood uit de hemel (Jan van Hees)
De Witte Villa (oproep) (--)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Visbank en de Westhavenplaats. Carl Wilhelm Mieling, ca 1863. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding