Tijd-Schrift 107, maart 2008 Overzicht

Prijs: € 2,00
(excl. portokosten)Bestellen

Redactioneel

Hoop

De afgelopen jaren hebben we u in Tijd-Schrift regelmatig overladen met treurzangen over de gemeente en het gebrek aan historisch besef bij onze bestuurders. Helaas hebben, ondanks manmoedige pogingen van de HVV om het tij te keren, diverse historische waardevolle panden de klappen van de sloopkogel niet overleefd. Op dit moment valt ook de voormalige huishoudschool aan de Van Hogendorplaan in puin. Maar ik gaf dit redactioneel niet voor niets de titel 'Hoop'. Want die is er! Waren de gesprekken met wethouder Versluis de laatste tijd al steeds positiever, nu heeft de gemeente onlangs ook een monumentenambtenaar aangesteld. En de gesprekken en samenwerking met hem geven nog veel meer hoop op een positieve ombuiging van het oude beleid en - eindelijk, eindelijk - de aandacht voor het historisch erfgoed waar de HVV al sinds 40 (!!) jaar voor pleit. Hopelijk kan de voorzitter u dus in zijn Wetenswaardigheden dit jaar melden dat de gemeente acties onderneemt om panden te behouden in plaats van te slopen, en komen er ook afspraken over het onderhoud van het historische erfgoed (want ook niets doen komt neer op (laten) slopen: door de tand des tijds). Een zeer hoopgevende ontwikkeling in dit verband is ook het voornemen om een groot deel van het centrum aan te wijzen als beschermd stadsgezicht. 

De HVV zal onvermoeibaar door blijven gaan met het volgen van dit alles en met overleg met de gemeente om lopende en nieuwe zaken zo historisch verantwoord mogelijk aan te pakken. Dat we dit tot nu toe allemaal hebben kunnen doen, en dat we in dit verband als een belangrijke partij worden beschouwd, is niet in het minst te danken aan de steun van u, onze leden. Hoe meer leden, hoe meer steun en des te sterker we staan. Daarom: kent u familie, vrienden, kennissen, buren die in Vlaardingen en in de geschiedenis van de Haringstad zijn geïnteresseerd - maak ze lid van de HVV! Laten we proberen het (helaas) teruglopende ledental om te buigen in positieve richting. En wat krijgen de leden veel voor de schamele € 16,50 contributie! Jaarlijks vier van deze fraaie Tijd-Schriften, een prachtig Historisch Jaarboek (dat in de winkel al meer kost dan u aan contributie betaalt), gratis lezingen en historische excursies tegen geringe kosten. 

In dit Tijd-Schrift vindt u, zoals gebruikelijk in het eerste nummer van het jaar, de jaarstukken en de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering - dé gelegenheid om uw positieve of negatieve opmerkingen over het beleid van de HVV kenbaar te maken aan het bestuur. Komt daarom massaal! Daarnaast twee 'historische' artikelen: het eerste van Sim Mostert over hoe reder Joost Pot in Vlaardingen verzeild raakte en het tweede van redactielid Bart Ruigrok over de veranderingen die hij vanuit zijn huiskamer heeft kunnen volgen aan wat nu de trambaan tussen de Lepelaarsingel en de Parijslaan is, maar wat daarvoor een gewaardeerd natuurpark was. Uiteraard ontbreken ook de rubriek Weet u het nog?, een boekbespreking en de ledenactiviteiten niet. 

Ik sluit af met de oproep die ik in het vorige Tijd-Schrift ook deed, maar nu nog dringender: de bodem van het voorraadvat met Tijd-Schrift artikelen begint steeds meer in zicht te komen. Heeft u (ideeën over) mogelijke publicaties die voor Tijd-Schrift geschikt zouden zijn, laat het ons weten via de website www.hvv-vlaardingen.nl of via info@hvv-vlaardingen.nl.

Eric van Rongen
eindredacteur

Inhoud

Joost Pot ('de Slikkerveerse boer') wist wat hij wilde… (Mostert, S.)
De trambaan in Holy (Ruigrok, B.)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Visbank en de Westhavenplaats. Carl Wilhelm Mieling, ca 1863. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding