Tijd-Schrift 161 augustus 2021 Overzicht

Prijs: € 2,50
(excl. portokosten)Bestellen

Redactioneel

Normaal gesproken is deze editie van het Tijd-Schrift ieder jaar geheel gewijd aan de Open Monumentendag. Door de beperkingen die nog steeds gelden rondom het coronavirus vindt de OMD dit jaar in aangepaste – lees beperkte – vorm plaats. Ben van der Velde vertelt daar verderop in dit Tijd-Schrift meer over. Over mooie artikelen hebben we dit keer zeker niet te klagen. Frans Assenberg beschreef een aangrijpende gebeurtenis uit zijn familiegeschiedenis: schipbreuk! En Constantijn Stevens schreef een korte biografie van Distilleerderij H. van Toor Jz. en de huidige meesterdistilleerder Leo Fontijne: hoe hij van Unilever aan de sterkte drank raakte. Reina Maarleveld neemt ons mee door de Callenburgstraat van de jaren vijftig. Johan Zoutendijk vertelt ons uitgebreid over de geschiedenis van het Van Peteghem-orgel in de Grote Kerk en hoe Vlaardingen dat op de kop tikte. Peter van Kranenburg gaat dieper in op het papier dat bij de laatste restauratie van dat orgel werd aangetroffen in de orgelpijpen. Waarom zat het daar en waar kwam het vandaan? En deze twee verhalen sluiten weer mooi aan op dat van Ben van der Velde en de activiteiten rondom de Open Monumentendag op 11 september. Onze mooie stad gaat langzaam maar zeker weer van het slot, nu vele Vlaardingers hun prik hebben opgehaald in het voormalige Unilevergebouw. Een groot compliment voor al die vrijwilligers die de grote toestroom van te vaccineren stadsgenoten in goede banen hebben geleid. En dat op een voor onze stad zo historische locatie. De voltallige redactie van Tijd-Schrift wenst u een schitterende (na)zomer in eigen stad toe. Er is meer dan genoeg moois te zien en te beleven.

Michel Carree, eindredacteur

Inhoud

Het vergaan van de VL 46 Copernicus (Frans W. Assenberg)
Leo Fontijne, distilleerder bij H. van Toor Jz. (Constantijn Stevens)
De Callenburgstraat in de jaren vijftig (Reina Maarleveld)
Het Van Peteghem-orgel in de Grote Kerk (Johan Zoutendijk)
Papier in het Van Peteghem-orgel (Peter van Kranenburg)
Weer geen Open Monumentendag (Ben van der Velde)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Zomerstraat en de Maassluissedijk. Herman Paradies, ca 1950. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding