Tijd-Schrift 105, september 2007 Overzicht

Prijs: € 2,00
(excl. portokosten)Bestellen

Redactioneel

Geweten

U heeft het in de kranten kunnen lezen: weer gaat er een belangwekkend historisch pand tegen de vlakte, weer verdwijnt er een karakteristiek gebouw uit de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog. En weer is het een schoolgebouw waar velen herinneringen aan hebben – goede en slechte, ongetwijfeld. U kunt er niet omheen, want hij staat luid en duidelijk op de omslag: de voormalige huishoudschool aan de Van Hogendorplaan wordt gesloopt. En weer is de HVV boos. Omdat dit gebouw, dat in de Inventarisatie Wederopbouw van de Gemeentelijke Monumentencommissie uit 2002 was aangewezen als één van de te handhaven objecten in Babberspolder Oost, moet verdwijnen zonder dat er eerst, zoals afgesproken met de HVV, uitvoerig is gekeken of er een andere functie voor het gebouw gevonden kan worden. De HVV is zelfs, ook weer geheel tegen de afspraken in, niet geconsulteerd of geïnformeerd over het sloopbesluit. Dat is dan de zoveelste keer. Je krijgt toch sterk de indruk dat de betrokken ambtenaren op het stadhuis en de verantwoordelijke wethouder de HVV alleen maar lastig vinden. Nou, dat zijn we dan ook. Het is één van de belangrijkste redenen geweest, 40 jaar geleden, om de HVV op te richten. Strijden voor het behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed. En dat is nog steeds hard nodig. Zeker omdat we al zo weinig hebben in vergelijking met andere steden (ik was laatst weer eens in Leiden – daar kijk je je ogen uit…). De reacties na het verschijnen van de krantenberichten op de protesten van de HVV waren gemengd. Sommigen vinden de HVV maar slap, omdat we geen formeel bezwaar tegen de sloop aantekenen. Anderen, waaronder een gemeenteraadslid (dat nota bene ook HVV-lid is), vinden dat een “historisch geweten” dat de HVV is, niet nodig is in Vlaardingen. Nou, als de HVV er niet zou zijn geweest zou er ongetwijfeld nog veel meer zijn gesloopt dan nu het geval is. Als gemeenteraadsleden zitten te suffen, of geen historisch besef hebben, moet het ergste gevreesd worden. Nee, de HVV is juist hard nodig als historisch geweten! Helaas, maar wel waar. In “Wetenswaardigheden” geeft de voorzitter weer een kort overzicht van de verwikkelingen.

Valt er dan nog wel wat historisch te genieten in Vlaardingen? Gelukkig wel! En daarvoor hebt u op Open Monumentendag extra de gelegenheid voor. Traditiegetrouw is het derde nummer van het jaar gewijd aan OMD. En die staat dit jaar in het teken van “jonge monumenten”. Kunt u zelf eens van dichtbij – en soms van binnen – kijken waarom die moeten blijven… Het hoofdartikel in dit Tijd-Schrift geeft een korte beschrijving van elk van deze panden. Het is nog opgesteld door de enkele jaren geleden veel te vroeg overleden Matthijs Struijs. Daarom kan in enkele gevallen de actuele bestemming van de panden niet geheel meer overeenkomen met de beschrijving.

Onze voorzitter schrijf regelmatig over oud-Vlaardingen in het blad “Watermerk” van Waterweg Wonen. Met toestemming van dat blad nemen wij hier een stukje over Vlaardingse straatnamen op. Verder vindt u in dit Tijd-Schrift de rubriek “Weet u het nog?” en twee boekbesprekingen en als laatste informeren wij u uiteraard over de komende ledenactiviteiten.

Heeft u op- of aanmerkingen? Laat het ons weten via de website www.hvv-vlaardingen.nl of via info@hvv-vlaardingen.nl.

Eric van Rongen
eindredacteur

Inhoud

Straatnamen in Vlaardingen (Breems, W. den)
Jonge monumenten in Vlaardingen (Struijs, M.)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding