Tijd-Schrift 104, juni 2007 Overzicht

Prijs: € 2,00
(excl. portokosten)Bestellen

Redactioneel

Positief

Laten we deze keer Tijd-Schrift eens positief beginnen. Gelukkig zijn daar ook voldoende aanleidingen voor. Het gaat – ondanks een toch wat teruglopend ledental – goed met de HVV. We hebben nog steeds een enthousiast bestuur en veel even enthousiaste leden. Dank zij de inspanningen van velen is de HVV wat zij is: een bloeiende vereniging. Soms wordt de waardering voor die inspanningen tot uitdrukking gebracht in de vorm van een officieel blijk daarvan. Zo kreeg de HVV enige jaren terug het waarderingsteken d’Akerboom van de Culturele Raad Vlaardingen en vorig jaar geleden de Participatieprijs van D’66. Maar ook individuele leden krijgen soms formele waardering voor hun inspanningen. Bij de lintjesregen van dit jaar ontvingen bestuurslid Arie Ouwendijk en HVV-lid Max Thurmer beide een lintje, onder meer voor hun inspanningen op Vlaardings historisch gebied. Absoluut verdiend en van harte gefeliciteerd!

Positief is ook de belangstelling voor Vlaardingen en zijn historie van de kant van de lezers van het Reformatorisch Dagblad. Via deze krant zijn twee rondleidingen door de stad georganiseerd, waar voorzitter Wout den Breems met behulp van diverse HVV-leden / medewerkers van het ServiceTeam VVV Vlaardingen aan in totaal ruim 220 RD-lezers lopend en varend Vlaardingen en omstreken hebben getoond. Zonder uitzondering enthousiaste reacties! Een uitstekende Vlaardingen-promotie dus. Overigens mag het ServiceTeam VVV Vlaardingen ook wel eens een compliment krijgen voor het vele werk dat de medewerkers doen om de schoonheid van Vlaardingen aan belangstellenden van binnen en buiten de stad te tonen. In de Ledenactiviteiten staan ook weer diverse wandelingen aangekondigd.

Een derde te vermelden positief punt is een vraag die de HVV kreeg van de KRO: “Op dit moment zijn we bezig met de ontwikkeling van een nieuwe internetquiz die aankomende zomer op een website van de KRO zal verschijnen. Het is de bedoeling om een leuke online actie op te zetten waarbij de we bezoekers kennis laten maken met allerlei leuke tips en informatie over lokale gewoontes en wat er typisch is aan bepaalde streken en steden. Als tegenhanger van de vakanties in en kennis van het buitenland, willen we hiermee ons eigen land promoten. Mochten de ‘thuisblijvers’ onverhoopt te maken krijgen met slecht weer, dan is er bij ons in ieder geval een leuke internetquiz te doen.” Driftig brainstormen via e-mail tussen diverse HVV-leden heeft geresulteerd in een lijst met 75 Vlaardingen-vragen die binnenkort op de website http://regiosoaps.kro.nl te zien zullen zijn. Ook hier weer: een prima Vlaardingen-promotie!

Dat geldt ook voor dit Tijd-Schrift, denken we. Het bestaat voor het grootste deel uit een poging van stadsarcheoloog Tim de Ridder om te achterhalen waar de Slag bij Vlaardingen heeft plaatsgevonden en waar de burcht van Dirk III heeft gelegen. Daarbij is het inzetten van moderne middelen als grondradar niet geschuwd. Om de theorieën te verhelderen zijn de illustraties bij wijze van uitzondering in kleur afgedrukt. Verder vindt u in deze aflevering diverse oproepen van het Stadsarchief en het Visserijmuseum / Vlaardings Museum, de rubriek Weet u het nog? en uiteraard de komende Ledenactiviteiten.

Eric van Rongen
eindredacteur

Inhoud

De slag bij Vlaardingen (Ridder, T. de)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding