Tijd-Schrift 103, maart 2007 Overzicht

Prijs: € 2,00
(excl. portokosten)Bestellen

Redactioneel

Zuinig

Hoe zuinig is Vlaardingen op zijn historisch erfgoed? Willen wij de generaties die na ons komen een blik op hun – en ons – verleden gunnen? Er zijn in en buiten Vlaardingen zo’n 1450 mensen die daar op zijn minst wel eens een positieve gedachte over hebben gehad en die gedachte vervolgens hebben omgezet in daden, door lid te worden van de Historische Vereniging Vlaardingen. Kennelijk zijn al die mensen het er over eens dat de gedachte die een aantal stadgenoten 40 jaar geleden hadden, om zich actief in te zetten voor het behoud van het historisch erfgoed (waar Vlaardingen in vergelijking met andere steden toch al niet zo rijkelijk mee is bedeeld), de moeite waard is om over te nemen en in stand te houden. Ook velen uit het openbaar bestuur zijn lid van de HVV, waaronder het volledige college van B&W. Dat heeft zijn waardering ook geuit op de jubileumbijeenkomst in de vorm van een hartelijke toespraak van burgemeester Tjerk Bruinsma (die gelukkig niet naar het landsbestuur is verhuisd) en een fraaie luchtfoto van Vlaardingen uit het jaar van de oprichting van de HVV, 1967. (Bij gebrek aan een eigen onderkomen van de vereniging hangt die foto trouwens zolang bij uw eindredacteur langs de trap en krijgt daar geregeld aandacht.) We doen dus kennelijk iets goeds en dat wordt gewaardeerd. Waarom, vraag je je dan af, gaat de gemeente dan toch tegen alle afspraken in door met het slopen van historisch waardevolle panden? Onlangs is het kantoorgebouw van, destijds, HVO tegen de vlakte gegaan. Het had dan wel geen monumentenstatus, maar het was wel een pand dat in 2000 een Restauratiepenning van de HVV had gekregen. In Tijd-Schrift 76 is uitgebreid beschreven waarom. Is er dan helemaal niemand onder degenen die verantwoordelijk zijn voor het afgeven van een sloopvergunning die er aan denkt om – volgens de afspraken!! – contact op te nemen met de HVV?? Ongetwijfeld zijn er goede (economische) redenen waarom de sloop is uitgevoerd, maar is er dan helemaal niet gezocht naar een alternatieve oplossing – zoals is afgesproken!?!

Een andere bedreiging die in het verschiet ligt betreft een aantal kerkgebouwen in Vlaardingen. De Protestante Kerk in Vlaardingen is flink aan het reorganiseren en verschillende wijkgemeentes worden daarbij gecombineerd. Als gevolg daarvan zullen diverse kerkgebouwen binnen afzienbare tijd niet meer door de PKV gebruikt worden. Welke dat precies zullen zijn is nu nog niet bekend, maar dat er voor gewaakt moet worden dat er voor de zoveelste keer weer waardevolle kerkgebouwen tegen de vlakte gaan is wel iets dat nu al duidelijk is. Ook hiervoor zal de HVV zich (blijven) inzetten. We moeten zuinig zijn op wat we hebben en dat als goede rentmeesters beheren.

In dit Tijd-Schrift vindt u, naast de jaarstukken, de toespraak die voorzitter Wout den Breems tijdens de jubileumbijeenkomst heeft uitgesproken en waarin ook hij het gebrek aan zuinigheid voor het historisch erfgoed bekritiseert. Verder een fotoverslag van de jubileumbijeenkomst, een artikel van Jan van Hees over een Vlaardingse wielerwedstrijd uit 1912, diverse boekbesprekingen en oproepen, en uiteraard de komende Ledenactiviteiten.

Eric van Rongen
eindredacteur

Inhoud

Medailles en foto's (Hees, J. van)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Buizengat met hoekers en platgatsloep. Johannes Weiland, ca 1875. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding