Tijd-Schrift 100, juni 2006 Overzicht

Prijs: € 1,00
(excl. portokosten)Bestellen

Redactioneel

Honderd Tijd-Schriften op een rij

De dertig HVV-ers die al vanaf het prille begin lid van de vereniging zijn zullen er inderdaad wel 99 op een rij hebben staan, evenals een aantal verzamelaars, zoals ondergetekende. Dit exemplaar maakt dan de honderd vol. Het is, net al het 99ste, een bijzondere uitgave. Voor het eerst in full colour! Maar dat zal wel een uitzondering blijven… 
    Wat nummer 100 ook en vooral bijzonder maakt, zijn de artikelen. Het eerste is gewijd aan het leven en werken van de Vlaardingse kinderboekenschrijfster Corrie van den Berg-Akkerman. Op 1 mei 2006 heeft zij de gezegende leeftijd van 100 jaar bereikt. Onze voorzitter, Wout de Breems, die vrijwel alle door haar geschreven boekjes bezit, vond dit een gelegenheid bij uitstek om haar in Tijd-Schrift 100 het zonnetje te zetten. Hij heeft haar geïnterviewd en het resultaat daarvan ziet u verderop. En daarbij een volledige bibliografie - een indrukwekkende lijst! Mevrouw Van den Berg: van harte gefeliciteerd! 
    Het tweede artikel is -toevallig- ook een interview. Frans Assenberg schreef enkele jaren geleden enkele artikelen over de Broekpolder in het themanummer Tijd-Schrift 31. Naar aanleiding daarvan kwam hij in 2005 in contact met Cees Keijzer, die met zijn ouders, broers en zussen op een boerderij in de Broekpolder heeft gewoond, totdat die, net als de meeste andere boerderijen daar, eind jaren zestig van de vorige eeuw gesloopt moesten worden vanwege de opspuiting van de Broekpolder met (giftig…) havenslib. Frans kreeg toen het idee om zijn Broekpolderverhalen een vervolg te geven en heeft Cees en diens broer Arie Keijzer uitgebreid geïnterviewd over hoe zij destijds hun dagen in de Broekpolder doorbrachten. Een boeiende terugblik op het boerenleven in de eerste helft van de twintigste eeuw, in een situatie waarbij men gebruik moest maken van natuurlijk hulpbronnen als moerasgas, omdat gemeentelijk gas en elektriciteit niet in de Broekpolder geleverd werden! 
    Frans Assenberg was trouwens ook mijn voorganger als eindredacteur van Tijd-Schrift. Hij heeft destijds de nummers 37 t/m 50 verzorgd, met een verschijningsfrequentie van twee maal per jaar. Vanaf nr 51 is de opzet van Tijd-Schrift wat veranderd: het blad werd dunner, maar verschijnt sindsdien steevast 4x per jaar, aanvankelijk ook nog op het handzame A5 formaat, maar later, vanaf nr 75, in de huidige uitvoering, die meer mogelijkheden biedt om het blad een aantrekkelijk en professioneel aanzien te geven. We zijn dus nu al weer 25 nummers verder en werd tijd voor een kleine modernisering van de opmaak. Zoals altijd zijn drukkerij Stout en Klaas Bloem verantwoordelijk voor de productie, en zoals altijd ziet het er ook nu weer geweldig uit! Dat mag wel weer eens een keer gezegd worden: hulde daarvoor! 
    Hopelijk blijft u deze en de komende afleveringen met evenveel plezier lezen als wij ze samenstellen. Dit is mijn 50ste Tijd-Schrift als eindredacteur, maar voorlopig (hoop ik) nog niet het laatste!

Eric van Rongen
eindredacteur

Inhoud

C.M. van den Berg-Akkerman 100 jaar (Breems, W. den)
Ze kunnen praten en ze kunnen lopen, dus kunnen ze melken' (Assenberg, F.)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Visbank en de Westhavenplaats. Carl Wilhelm Mieling, ca 1863. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding