Tijd-Schrift 99, maart 2006 Overzicht

Prijs: € 1,00
(excl. portokosten)Bestellen

Redactioneel 1

Jubileum

Een bijzondere uitgave van Tijd-Schrift, ditmaal. Voor u ligt een jubileumboek van het tegenwoordige Rijnmondkoor. Honderd (!!) jaar geleden werd vanuit de arbeidersbeweging het koor 'De Stem des Volks' opgericht met als doel "Het bevorderen der zangkunst in 't bizonder en die der Arbeidersbeweging in het algemeen." In het vroege bestaan van het koor stonden derhalve vooral socialistische strijdliederen op het repertoire. Later is men overgegaan op klassieke werken, waarvan de Matthaüs Passion toch wel het belangrijkste is. Dankzij dit koor en zijn dirigenten is er een 'Matthaüs-traditie' in Vlaardingen ontstaan. In 1967 was het afscheid van de 'rode familie' met de naamswijziging naar 'Gemengd Rijnmondkoor Vlaardingen' een feit. Maar het (rode) bloed kruipt waar het niet gaan kan: de historische banden met het socialisme zijn toch nooit helemaal vergeten. Gelukkig niet, want dat heeft er toe geleid dat de geschiedenis van dit voor Vlaardingen belangrijke koor ook vanuit het perspectief van de arbeidersbeweging beschreven kon worden. Koorlid Bert van Dijk is de (kranten)archieven ingedoken en heeft in een drietal artikelen een kroniek van het koor opgesteld en verschillende aspecten van het koorleven nader belicht. De tweede schrijver, Herman van der Lee, is voor de leden van de HVV geen onbekende, omdat hij al diverse malen over verschillende aspecten van de geschiedenis van de arbeidersbeweging in Vlaardingen heeft gepubliceerd. Van der Lee beschrijft in dit jubileumboek de geschiedenis van De Stem des Volks mede aan de hand van de bewaard gebleven notulen van de bestuursvergaderinge van 'De Stem'. Het is al met al een meer dan dubbeldikke uitgave geworden, een honderdjarige waardig! Dat is mogelijk gemaakt door de financiële steun van het Prins Bernhardfonds, de Stichting Volksgebouw Vlaardingen en het Gemengd Rijnmondkoor zelf.

Eric van Rongen
eindredacteur

Redactioneel 2

Jaarstukken

Een bijzondere uitgave van Tijd-Schrift, ditmaal. Dat had u al gezien. Normaal gesproken komt u in het eerste Tijd-Schrift van het jaar als eerste de convocatie tegen voor de Algemene Ledenvergadering en de overige jaarstukken. Ditmaal vindt u dit alles in een middenkatern. We hebben daarvoor gekozen omdat wij van het Rijnmondkoor het verzoek hadden gekregen of wij niet een aflevering van Tijd-Schrift zouden kunnen besteden aan het 100-jarig jubileum van het koor. Zoals u ziet, heeft het bestuur graag aan dat verzoek voldaan. Omdat wij het niet zo gepast vonden het jubileumboek van het koor te voorzien van onze jaarstukken, hebben we ervoor gekozen deze in een middenkatern te zetten. Dat zit dus niet in de exemplaren die als jubileumboek dienen voor het Rijnmondkoor. U heeft overigens door deze aanpak wel veel meer waar voor uw geld gekregen: dit Tijd-Schrift is zelfs zonder de jaarstukken twee keer zo dik als normaal! Overigens vindt u in het middenkatern ook nog twee boekbesprekingen en, uiteraard, een overzicht van de verenigingsactiviteiten. De eerste daarvan is dus de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 28 maart. Een uitgelezen gelegenheid om mee te praten over het reilen en zeilen van de HVV. U heeft gemerkt dat wij het afgelopen jaar behoorlijk met het college van B&W in de clinch hebben gelegen; u leest daarover in het Van de Voorzitter. Wij willen graag van u horen wat u daarvan vindt: doen wij het goed of moet het anders? Graag tot ziens dus!

Eric van Rongen
eindredacteur

Inhoud

Kroniek van een zangvereniging: 100 jaar Gemengd Rijnmondkoor, voorheen De Stem des Volks (Dijk, B. van)
Zingen achter het rode vaandel (Lee, H. van der)
Van Strijdlied tot Matthäus Passion, van De Stem des Volks tot Gemeng Rijnmondkoor (Dijk, B. van)
50 jaar dirigenten van het Gemengd Rijnmondkoor (Dijk, B. van)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Visbank en de Westhavenplaats. Carl Wilhelm Mieling, ca 1863. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding