Tijd-Schrift 97, september 2005 Overzicht

Prijs: € 1,00
(excl. portokosten)Bestellen

Redactioneel

Graven

De Historische Vereniging ontleent haar bestaansrecht aan het verleden. En hoe verder weg dat verleden is, hoe dieper er gegraven moet worden om het naar boven te halen. Sommige leden graven in hun herinnering om zaken uit hun jeugd op papier te zetten en brengen daarmee een voor velen nog herkenbaar verleden naar voren – altijd een dankbaar onderwerp om over te publiceren, zeker als er ook nog eens leuke foto’s uit die tijd bij staan. Anderen graven dubbeldiep: zoals Bas van Heere, die herinneringen van zijn moeder opgeschreven heeft. Een terugblik op een vaak moeilijk bestaan, maar toch ook veel mooie herinneringen. Vooral de nauwe familiebanden zijn opvallend, dat is tegenwoordig toch vaak wel anders. Of dat altijd een verbetering is…? Ook deze uitgebreide bijdrage aan Tijd-Schrift – bijna het gehele nummer is ermee gevuld – zal bij velen herinneringen oproepen aan de ‘goeie oude tijd’. Niet in het minst ook weer door veel originele foto’s uit het familiebezit van de auteur.
            Verder gravend in het verleden komen we in periodes die niet meer uit directe herinneringen kunnen worden beschreven. Dan moeten we onze toevlucht nemen tot gearchiveerde bronnen. Het Stadsarchief herbergt een rijke verzameling materiaal, waarin nog talloze verhalen verborgen zijn. Professionele, maar zeker ook amateur-geschiedkundigen, kunnen daar naar hartelust spitten. En Tijd-Schrift biedt graag de gelegenheid om de resultaten van die noeste arbeid aan een groot lezerspubliek bekend te maken.
            Een derde vorm van graven naar het verleden is echt graven. De spa in de grond steken en blootleggen wat soms eeuwenlang verborgen was. Dat is niet zozeer het werk van geschiedkundigen als wel van archeologen. En in die wereld staat Vlaardingen ook hoog aangeschreven. De bodem in en rond de stad blijkt een rijke bron van (pre)historisch materiaal. Momenteel vind in de Vergulde Hand een uiterst belangrijk opgravingsproject plaats, waar al veel verrassende zaken zijn gevonden. Restanten van prehistorische boerderijen met vrijwel intacte boomstamvloertjes, restanten van graanopslagplaatsen, een boomstamkano, een siersteen uit een Romeinse ring en er zal nog wel meer naar boven komen. Onze Vlaardingse stadsarcheoloog heeft het er druk mee, zo druk dat er geen tijd was om een bijdrage te leveren in het kader van Open Monumentendag – het zij hem vergeven.
 U bent het de afgelopen jaren van ons gewend: het derde Tijd-Schrift van het jaar is gewijd aan het onderwerp van OMD. Nou, dit jaar dus niet. U moet het doen met alleen het programma. Maar laat die spaarzame informatie u er niet van weerhouden om toch de activiteiten te bezoeken: diverse kerken staan die zaterdag open om de bezoeker te ontvangen. Nu eens niet voor een dienst, maar om het gebouw te bewonderen. Daarbij kunt u hier en daar ook nog genieten van prachtig orgelspel. En er is nog veel meer te doen op die 10e september. Een mooie gelegenheid om zelf eens in het verleden te graven.

Eric van Rongen
eindredacteur

Inhoud

Een tijdsbeeld van een gezin in de jaren 1900-1920 (Heere, B. van)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Buizengat met hoekers en platgatsloep. Johannes Weiland, ca 1875. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding