Tijd-Schrift 96, juni 2005 Overzicht

Prijs: € 1,00
(excl. portokosten)Bestellen

Redactioneel

Variatie

Dit Tijd-Schrift is weer eens gevuld met een grote verscheidenheid aan informatie. We beginnen met een artikel van Kees Verhulst, die nu eens niet over de brandweer of over fietsenmakers schrijft, maar de Haringritten onder de loupe neemt. Een activiteit die kort na de Tweede Wereldoorlog door enthousiaste vrijwilligers werd opgezet en uitgebreide steun kreeg van B&W, omdat men het zag als een prima middel om Vlaardingen te promoten. En dat lukte! De Haringritten ontwikkelden zich in enkele jaren tot een evenement van internationale allure. Toch kwam op een gegeven moment de klad er in en decennia lang werden zij niet meer verreden. Enkele jaren geleden was er een initiatief om een Haringrit te houden als onderdeel van het Oldtimerfestival op Koninginnedag. Dit jaar is de Haringrit weer een geheel zelfstandig evenement, dat in augustus plaats zal vinden. Ter introductie daarop dus dit rijk geïllustreerde historische overzicht.
    Het tweede stuk zijn mijmeringen van Jaap van Krimpen over het zware leven van de huisvrouw in de jaren dertig. Hij geeft een uitgebreide beschrijving van het weekprogramma dat zijn moeder volgde om hun woning aan de 'Tweede-leye-van-gaal' schoon te houden.
Vóór zijn overlijden in 2004 heeft Matthijs Struijs de HVV nog diverse stukken van zijn hand gegeven om in Tijd-Schrift te publiceren. Uiteraard maken wij daar dankbaar gebruik van. Eén van die stukken was een aanvulling op zijn boek '350 jaar Bleek van De Wit', waarin hij de persoonlijke herinneringen van mevrouw Bruijnzeels aan de familie De Wit heeft opgetekend, voorzien van enkele fraaie foto's die zij in haar bezit heeft.
    De directeur van het Visserijmuseum/Vlaardings museum, Jeroen ter Brugge, herinnert onze lezers aan de tentoonstelling 'Vlaardingse Vaandels', en wijst er op dat de Vlaardingse Haringsjees sinds kort het middelpunt vormt van een vaste expositie rondom het thema 'Present- of Koninginneharing'. Beide zeker een goede aanleiding om het museum weer eens te bezoeken!
    Wout den Breems, onze voorzitter, geeft in zijn 'Wetenswaardigheden' de stand van zaken weer rond de (voormalige?) controverse met het gemeentebestuur. U heeft in het extra Tijd-Schrift uitgebreid kunnen lezen hoe wij tegen de gang van zaken rond de panden aan de Kortedijk aankijken. De verslechterde verhoudingen waren voor B&W aanleiding om de HVV voor een ontbijt-overleg uit te nodigen. Dat heeft, zoals Wout ook schrijft, de lucht aanzienlijk opgeklaard en wij hopen dat de toekomst er, in ieder geval wat betreft het betrekken van de HVV in plannen met historische panden, er rooskleuriger uitziet. Wij blijven ons natuurlijk met alle macht inzetten voor het behoud van historisch waardevolle panden!
    Een boekbespreking van de hand van onze voorzitter en een overzicht van de komende activiteiten door de coördinator van de commissie Ledenactiviteiten, Arie Ouwendijk, vormen de sluitstukken van dit goed gevulde clubblad.

Eric van Rongen
eindredacteur

Inhoud

De Haringritten: een Vlaardings fenomeen (Verhulst, K.)
Een aanvulling op "350 jaar Bleek van De Wit" (Struijs, M.A.)
Die goeie ouwe tijd? (Krimpen, J. van)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Westnieuwland. Herman Paradies, ca 1955. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding