Tijd-Schrift 95, maart 2005 Overzicht

Prijs: € 1,00
(excl. portokosten)Bestellen

Redactioneel

HVV leden in actie?

We moeten weer de barricaden op, schreef ik in het laatste Tijd-Schrift. Voor de zoveelste keer in het bestaan van de HVV dreigden er historische waardevolle panden gesloopt te worden. Nou, als u dit leest is dat ook gebeurd. De HVV heeft er alles aan gedaan om het te verhinderen, maar tevergeefs. U leest daarover in de bijdrage van onze voorzitter, Wout den Breems. Wat blijkt: het college van B&W ontbeert elk besef van cultuurhistorische waarden. Dat wisten we al, gezien de moeizame communicatie met vooral wethouder Bot (die notabene ook HVV-lid is, je vraagt je af waarvoor…..). Maar ook de Gemeenteraad blijkt zich nu vrijwel unaniem niets aan historische waarden gelegen te laten liggen. Een oproep van de HVV om hulp aan de Gemeenteraad wordt botweg terzijde geschoven en aan B&W doorgesluisd "ter afdoening". Ja, zo lust ik er nog wel een paar. Het is niet de taak van de Gemeenteraad om overal maar ja en amen op te zeggen, maar om kritisch het beleid van B&W te volgen. En het is zeker niet gepast om een verzoek van de grootste vereniging van Vlaardingen te negeren. De Gemeenteraad wordt geacht de bevolking te vertegenwoordigen, maar doet dat niet. Triest. De HVV heeft alles gedaan wat in haar vermogen lag om de sloop tegen te gaan. Maar tegen zo'n combinatie van college en raad valt niet te vechten. Wij horen graag van u, HVV leden, wat u van dit alles vindt en welke ideeën u mogelijk hebt om dit soort problemen het hoofd te bieden. Op 22 maart is de Algemene Ledenvergadering. Komt in groten getale en geef uw mening. Ook en met name onze leden uit de Gemeenteraad en het college van B&W zijn uitgenodigd…
    Behalve de aankondigingen van de Algemene Ledenvergadering en de overige jaarstukken vindt u in dit Tijd-Schrift het tweede en laatste deel van de avonturen van Dick van Haren in de hongerwinter. Daarna een artikel van M den Admirant over de publicaties over Vlaardingen van Pieter Jacobus Kikkert. Tot slot een boekbespreking, enkele oproepen en het gebruikelijke overzicht van de ledenactiviteiten.

Eric van Rongen
eindredacteur

Inhoud

Overleven in de hongerwinter (2) (Haren, D. van)
Enkele pennenvruchten van Pieter Jacobus Kikkert (1801-1886) (Admirant, M. den)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Zomerstraat en de Maassluissedijk. Herman Paradies, ca 1950. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding