Tijd-Schrift 94, december 2004 Overzicht

Prijs: € 1,00
(excl. portokosten)Bestellen

Redactioneel

Met de 'Bot'te bijl … ?

Helaas, helaas, het is weer eens zover. De HVV moet weer de barricaden op. Voor de zoveelste keer in haar 37-jarig bestaan worden er weer historisch waardevolle panden met sloop bedreigd. Nu gaat het om het uiteindelijk afmaken van wat in 1987 de toenmalige wethouder Goudriaan was begonnen. Hij liet van het ene op het andere moment de voormalige herberg Het Zwarte Paard aan de Kortedijk met de grond gelijk maken. Ondanks heftige protesten van de HVV. Nu worden de laatst overgebleven panden in datzelfde rijtje bedreigd met, inderdaad, de slopershamer. En datzelfde geldt tot overmaat van ramp ook nog van het nog veel beeldbepalender voormalig pakhuis bij de sluis, tegenwoordig het 'Sluishuis' genoemd. En het zag er ditmaal toch allemaal gunstig uit. Er waren door het college en Proper Stok, de projectontwikkelaar die rond het Buizengat gaat bouwen, afspraken gemaakt over behoud en inpassing van deze panden. Maar kennelijk geldt dat je je aan afspraken niet hoeft te houden. Proper Stok vindt het maar lastig, die oude pandjes, en heeft bedacht dat de kosten voor behoud veel hoger zijn dan oorspronkelijk geraamd. Eerst dachten ze zo'n acht (euro)ton, nu is dat opeens 2,4 miljoen. Dan zou je toch denken dat de verantwoordelijke wethouder daar eens kritische vragen over stelt en Proper Stok aan zijn afspraken houdt. Maar nee hoor. Ja, 2,4 miljoen is wel erg veel geld voor een paar van die pandjes. Nee, de gemeente vindt dat geen verantwoorde uitgave en heeft dat geld ook niet. Dan toch maar slopen. Aldus wethouder Bot. Met de botte bijl weer wat historie amputeren. Nou, daar zullen we ons als HVV toch tot het uiterste tegen blijven verzetten. Afspraken zijn afspraken. Wij hebben alle gemeenteraadsleden een brief hierover geschreven en gevraagd zich tot het uiterste ervoor in te zetten om alledrie de Kortedijkpanden, maar in ieder geval het Sluishuis, te behouden. Er is in de oorspronkelijke plannen een bedrag van 8 ton ingeruimd voor het behoud. Dat moet daar dan dus ook aan besteed worden. Behoud van het Sluishuis moet daarmee in ieder geval ruimschoots mogelijk zijn. Kijk eens op de omslag van dit Tijd-Schrift en kijk dan door het achterstallig onderhoud heen. Het zou toch dood- en doodzonde zijn als dat pand weg moet? Laat uw stem horen en protesteer bij wethouder Bot. Geen 'bot'te bijl door Vlaardingen!
    Meer activiteiten van de HVV richting gemeentebestuur vindt u in de rubriek Wetenswaardigheden van onze voorzitter. Maar daarvoor kunt u als een spannend jongensboek 61 jaar na dato de belevenissen van Dick van Haren tijdens de hongerwinter volgen en schrijft Chiel de Kruijf de geschiedenis van het Feestterrein aan de Broekweg. Daarna volgt bespreking van enkele belangwekkende nieuwe boeken over Vlaardingen en tot slot het actuele overzicht van onze Ledenactiviteiten.

Eric van Rongen
eindredacteur

Inhoud

Overleven in de hongerwinter (Haren, D. van)
Het Feestterrein (Kruijf, Ch. de)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Zomerstraat en de Maassluissedijk. Herman Paradies, ca 1950. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding