Tijd-Schrift 93, september 2004 Overzicht

Prijs: € 1,00
(excl. portokosten)Bestellen

Redactioneel

Op de barricaden

Dit Tijd-Schrift is, evenals de septembernummers van de afgelopen jaren, gewijd aan Open Monumentendag. Het bevat een aantal artikelen die betrekking hebben op het thema van OMD, en dat is dit jaar "verdediging". Nu is Vlaardingen natuurlijk nooit een versterkte vesting geweest die tegen aanvallende horden barbaren moest worden verdedigd, maar in de loop van de geschiedenis zijn er toch wel wat momenten geweest dat het de moeite waard was om op de barricaden te gaan om het stedelijk (of voorstedelijk) erfgoed te verdedigen. Tim de Ridder en Jeroen ter Brugge doen daar in een drietal artikelen verslag van. Onze stadsarchivaris, Harm-Jan Luth, schreef het vierde verhaal - over een verbale strijd over het Vlaardingse gemeentewapen. En dat heeft dan weer betrekking op het tweede thema van OMD in Vlaardingen: het Stadswapen, als onderdeel van het provinciale project Verhalen van Steden.
    Deze historische bespiegelingen worden gevolgd door een verslag van verontrustende gebeurtenissen in het recente verleden. Zaken die de Historische Vereniging Vlaardingen noodzaken om ook in 2004 weer op de barricaden te klimmen. De HVV is destijds opgericht als reactie op gemeentelijke plannen voor grootscheepse sloop van het historische stadscentrum. Ondanks de inspanningen van de HVV is er helaas inderdaad heel wat verdwenen. Anderzijds is er mede door toedoen van de HVV ook het nodige bewaard gebleven en staan er diverse panden op de landelijke dan wel gemeentelijke monumentenlijst. Daar hoeven we ons in principe niet meer zo snel druk over te maken. Er zijn echter nog heel wat gebouwen, ook uit het meer recente verleden, met name de wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog, die de HVV het bewaren waard vindt. We hebben daar in eerdere Tijd-Schriften al vaker op gewezen. Helaas zitten we op dit moment met een gemeentebestuur, en misschien nog wel meer met een gemeentelijk apparaat, dat weinig of geen oog heeft voor historische waarden in het stadsbeeld. Natuurlijk moeten we de blik op de toekomst richten, maar we mogen daarbij het verleden niet uit het oog verliezen. En dat dreigt op diverse plaatsen wel degelijk te gebeuren. Onze voorzitter, Wout den Breems, is één van degenen die heel wat tijd en energie besteedt om namens de HVV het bestuurlijk apparaat van deze stad wat historisch besef bij te brengen. Hij doet daar uitgebreid verslag van, vooral omdat u als leden van deze vereniging er recht op hebt te weten wat er zoal aan de hand is, en wat uw vereniging doet om een van haar doelstellingen - behoud van historische panden en stadsgezichten - na te streven. Als het moet, dat wil zeggen als er geen constructief overleg meer plaats kan vinden, gaan we daarvoor in het uiterste geval ook de barricaden op.
    Ten slotte jeuken mijn vingers ook nog om iets te zeggen over de Hoogstraat en het Hoogstraatmakerproject. Ik ben gelukkig niet de enige die daar een uiterst negatief gevoel over heeft, en ik hoef de mening van anderen niet te herhalen. Maar: wat een verspilling van tijd, geld en energie is dat, zeg! En de Hoogstraat gaat steeds maar verder achteruit … hoe lang nog…??

Eric van Rongen
eindredacteur

Een pdf van het complete Tijd-Schrift 93 vindt u hier.

De artikelen staan hieronder en sommige zijn ook als pdf te openen.

 

Inhoud

Het luchtdoelgeschut bij boerderij Hoogstad (1939) (Brugge, J. ter)
Strijd om het Vlaardingse gemeentewapen (Luth, H.-J.)
De burcht van Dirk III (Ridder, T. de)
Verdedigingswerken in Vlaardingen (Ridder, T. de)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Zomerstraat en de Maassluissedijk. Herman Paradies, ca 1950. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding