Tijd-Schrift 92, juni 2004 Overzicht

Prijs: € 1,00
(excl. portokosten)Bestellen

Redactioneel

Matthijs Struijs

Op 1 mei 2004 overleed Matthijs Struijs. Een bijzondere man. Opgeleid in het drukkersvak heeft hij later van zijn hobby zijn beroep gemaakt en kwam hij in het archiefwezen terecht. Op het Stadsarchief Vlaardingen, waar hij langer gewerkt heeft dan de meeste archivarissen, werd hij eigenlijk de belangrijkste vraagbaak en het wandelend geheugen van de Vlaardingse geschiedenis. En als hij het antwoord op een vraag niet direct wist, ging hij net zo lang (en dat was meestal niet zo lang) op zoek tot hij vond wat hij zocht. Als een van zijn opvolgers als eindredacteur van Tijd-Schrift heb ik vele malen dankbaar gebruik gemaakt van zijn encyclopedische kennis. Als ik zocht naar foto's en hem het onderwerp doorgaf wist hij feilloos de juiste illustraties te vinden.
    Zoals gezegd is hij ook redacteur van Tijd-Schrift geweest. In ieder geval vanaf TS nummer 23 van januari 1980 tot en met nummer 37 van najaar 1987 is Thijs niet alleen redacteur geweest, maar heeft hij ook eigenhandig alle teksten voor het blad uitgetypt. Daarbij is nummer 36, de Timmerwinkel van Piet Borsboom, het dikste TS ooit verschenen, meer een boek eigenlijk. Toen de nieuwe redactie koud één nummer had uitgebracht, greep zij alweer terug op Matthijs, want hij had nóg een speciaal nummer liggen, en dat werd nummer 39 over Vlaardingse luidklokken en uurwerken. Ook weer een heel boekwerk van zo'n 200 A5-pagina's. En ook daarna stond hij de redactie altijd met raad en daad terzijde.
    Maar zijn activiteiten voor de HVV beperkten zich niet alleen tot Tijd-Schrift. Hij heeft ook vele jaren deel uitgemaakt van het bestuur en van diverse commissie. Onze voorzitter, Wout den Breems, schrijft daarover in zijn In Memoriam.
Als eerbetoon aan Matthijs Struijs, voor alles wat hij voor de HVV heeft gedaan en betekend, is dit Tijd-Schrift aan hem opgedragen. En dan is het ook passend om een van de laatste artikelen die we van zijn hand mochten ontvangen, hierin te publiceren. Een persoonlijk relaas over het huis aan de Groeneweg waar hij de laatste 55 jaar van zijn leven heeft doorgebracht. We zullen hem missen.

Eric van Rongen
eindredacteur

Inhoud

In memoriam Matthijs A. Struijs (Breems, W.C. den)
Reacties op ‘Slapeloos’ in Tijd-Schrift 91 (omgeving Zomerstraat) (N.N.)
55 jaar wonen aan de Groeneweg (Struijs, M.A.)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Buizengat met hoekers en platgatsloep. Johannes Weiland, ca 1875. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding