Tijd-Schrift 91, maart 2004 Overzicht

Prijs: € 1,00
(excl. portokosten)Bestellen

Redactioneel

Collectief geheugen

Wij weten dat we veel lezers een plezier doen met artikelen die hen een beeld schetsen van het Vlaardingen zoals ze dat uit hun jeugd kennen. Sommige van onze leden zijn gezegend met een uitstekend geheugen, dat ook op latere leeftijd nog prima werkt. Zij kunnen met hun verhalen zo'n beeld heel mooi oproepen. Toch is het onvermijdelijk, we hebben dat op deze plaats al eens eerder naar voren gebracht, dat die herinneringen niet altijd feilloos zijn. Dat geeft niets. Integendeel, dat biedt ons de mogelijkheid onze lezers in te schakelen en met behulp van het collectief geheugen alles goed op een rijtje te krijgen. En rijtjes hebben we, in dit Tijd-Schrift. Rijtjes winkels, om precies te zijn. Enige tijd geleden kregen we een kort verhaaltje van de heer Stolk, waarin hij ons meeneemt naar de omgeving van het Westnieuwland in de tijd van zijn jeugd, de jaren negentiendertig. Tijdens een slapeloze nacht heeft hij een lijst gemaakt van alle winkeltjes die hij zich uit die tijd en die omgeving kon herinneren. Wij volgen hem in een denkbeeldige wandeling vanuit het Sclaavenburgh, waar hij woonde, door de Ridderstraat, rechtsaf de Waal op, de Koeiensteeg in en via het Westnieuwland weer terug. Ruim zeventig winkeltjes en bedrijfjes wist hij zich te herinneren, maar niet van allemaal de naam. Met behulp van enkele deskundigen heeft de redactie geprobeerd zijn gegevens zoveel mogelijk aan te vullen. Het resultaat vind u verderop in dit Tijd-Schrift, rijkelijk voorzien van illustraties - het Stadsarchief herbergt gelukkig aardig wat foto's van winkels uit deze omgeving en ook de collectie van Jan Anderson leverde diverse bijdragen. Het is echter goed mogelijk dat er gegevens onjuist zijn of ontbreken. Wij doen daarom een beroep op u, lezers, om de redactie uw opmerkingen, aanvullingen of correcties toe te sturen. Echter, graag alleen schriftelijk of via e-mail. De contactadressen vindt u in het colofon aan de binnenzijde van de omslag.
    Uiteraard vindt u, zoals gebruikelijk in het eerste Tijd-Schrift van het jaar, ook weer de jaarstukken en de agenda voor de Algemene Ledenvergadering. Een belangrijke bijeenkomst, omdat u daar uw zegje kunt doen over hoe u vindt dat het bestuur de vereniging bestuurt. Bovendien staan er een kleine statutenwijziging en een bestuursverkiezing op het programma. Wij hopen daarom op een grote opkomst.

Eric van Rongen
eindredacteur

Inhoud

Slapeloos (omgeving Zomerstraat) (Stolk, M)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Visbank en de Westhavenplaats. Carl Wilhelm Mieling, ca 1863. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding