Historisch Jaarboek 2011 Overzicht

Prijs: € 10,00
(excl. portokosten)Bestellen

Historisch Jaarboek nummer 35 is gewijd aan een omstreden stadgenoot: dokter Moerman. Jeroen ter Brugge heeft een uitgebreide biografie van deze huisarts en kankeronderzoeker geschreven. Dat sommigen hem voor een kwakzalver houden wordt daarbij niet weggemoffeld. Het boek is uitgereikt aan prof. dr. W.Th.M. Frijhoff, emeritus hoogleraar Vroege Moderne Geschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn dankwoord vindt u hier.

Verder bevat het Jaarboek ook weer kronieken; die van 2010 is opgesteld door Marianne van Papeveld-Hörst en de kroniek van 50 jaar eerder, dus van 1960, is van de hand van Anneke Maat-Grijsen. Beide kronieken geven weer een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen, rijkelijk geïllustreerd.

Het Jaarboek bevat daarnaast ook de gebruikelijke jaarverslagen van de Archeologische Werkgroep Helinium, de Gemeentelijk Sectie Stadsarchief en Archeologie, de Historische Vereniging Vlaardingen, het Streekmuseum Jan Anderson en het Visserij en Vlaardings Museum.

Vanwege de biografie van dokter Moerman is er nogal wat belangstelling voor het Jaarboek. Daarom hierbij informatie hoe u het kunt verkrijgen (zolang de voorraad strekt, uiteraard).
Er zijn twee mogelijkheden: versturen per post of afhalen.
In het eerste geval zijn de kosten inclusief porto € 23,-; in het tweede geval € 20,-. Het bedrag kan overgemaakt worden op rekening nummer 750 978 t.n.v. Penningmeester Hist Ver Vlaardingen, o.v.v. "Jaarboek 2011". Na betaling zal het boek opgestuurd worden.
Afhalen is alleen mogelijk na telefonische afspraak (010 434 6468). Uiteraard kunt u dan ook contact betalen.

Maar u kunt natuurlijk ook lid worden van de HVV! Dan krijgt u niet alleen het Jaarboek, maar ook 4x per jaar Tijd-Schrift. En dat is nog goedkoper ook: slechts € 17,50.

Inhoud

"Het is net andersom"; leven en werk van dokter Moerman (Brugge, J. ter)
Kroniek van Vlaardingen 1960 (Maat-Grijsen, A.)
Kroniek van Vlaardingen 2010 (Papeveld-Horst, M. van)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Gezicht op het Buizengat. P.C. Kramer, 1917. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding