Historisch Jaarboek 2006 Overzicht

Prijs: € 5,00
(excl. portokosten)Bestellen

Het eerste hoofdartikel van dit Historisch Jaarboek gaat over een van de bekendste oud-gemeentearchivarissen van Vlaardingen: M.C. Sigal jr, die leefde van 1888-1967 en archivaris was van 1919-1953. Het is geschreven door - hoe kan het ook anders - twee van zijn opvolgers in Vlaardingen: Harm-Jan Luth en Erika Verloop. Zij gaan vooral aan de hand van het uitgebreide persoonlijke archief dat Sigal naliet, uitgebreid in op zijn leven en werken, en wat dat laatste betreft zijn vele verdiensten voor Vlaardingen.

Het tweede hoofdartikel is van de hand van Ingrid van der Vlis en gaat over de armoede en armenzorg in Vlaardingen, over de periode van grofweg 1500-1800.

Verder in dit Jaarboek: Cobi Bot zorgde weer voor de samenstelling van de kroniek 1955 (het was op 9 augustus, de geboortedag van uw webmaster, regenachtig weer) en Marianne van Papeveld-Hörst verzamelde de gegevens voor de kroniek 2005.

Het Jaarboek bevat daarnaast ook de gebruikelijke jaarverslagen van de Archeologische Werkgroep Helinium, de Gemeentelijk Archeoloog, de Historische Vereniging Vlaardingen, het Stadsarchief, het Streekmuseum Jan Anderson en het Visserijmuseum / Vlaardings Museum.

 

Inhoud

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Visbank en de Westhavenplaats. Carl Wilhelm Mieling, ca 1863. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding