Tijd-Schrift 123, maart 2012 Overzicht

Prijs: € 2,00
(excl. portokosten)Bestellen

Redactioneel

Recessie

Wie het Jaarverslag 2011 in dit Tijd-Schrift bestudeert, kan zien dat het ledental van de HVV in 2011 in een recessie is gekomen: we zijn van 1376 op 1 januari 2011 naar 1355 op 1 januari 2012 gezakt. Natuurlijk is er altijd een ‘natuurlijk’ verloop, doordat mensen opzeggen of overlijden. Maar de afgelopen jaren hebben we, zoals aangegeven op de Algemene Ledenvergadering van 2011 (zie het verslag verderop in dit Tijd-Schrift), een aantal leden wegens het niet betalen van de contributie uit het ledenbestand geschrapt. Overigens niet nadat wij tot drie maal toe geprobeerd hebben hen tot betaling te bewegen. Nu is het zeer begrijpelijk dat mensen in deze tijd van economische achteruitgang (ook) op de kleintjes letten. Als dat betekent dat u het lidmaatschap wilt beëindigen, geef dat dan gewoon even door, maar laat ons niet tevergeefs veel moeite doen om de betaling te innen. Let wel: wij zijn ook maar vrijwilligers die het HVV werk voor ons plezier doen (maar dat leuren nou niet zo erg…). En het gaat alles bij elkaar toch niet om een heel groot bedrag, dat lidmaatschap. Het is nog steeds maar € 16,50 per jaar, en daarvoor krijgt u 5 prachtige publicaties thuisbezorgd, kunt u lezingen en excursies bijwonen, en ondersteunt u de doelstellingen van de vereniging: streven naar behoud van cultuurhistorisch belangrijke panden en stadsgezichten, die wij steeds beter weten te verwezenlijken. Overigens zal het bestuur u op de komende Algemene Ledenvergadering voorstellen om met ingang van volgend jaar de contributie met € 1,00 te verhogen. Maar dan  nog blijft het een bijzonder laag bedrag voor wat u ervoor krijgt. Kortom: zorgt u er alstublieft voor dat u, net als het merendeel van uw mede-leden, de contributie tijdig betaalt. En als het even kan: probeert u vrienden, kennissen, buren, familie, collega’s, noem maar op, als lid te werven. Nederland zal dit jaar wel weer uit de recessie komen, daar heeft het alle schijn van, de HVV moet dat met uw hulp ook kunnen!

En dan dit weer mooie, kleurige Tijd-Schrift. Allereerst de toespraak die onze voorzitter hield op de zeer druk bezochte Historische dag op 21 januari. Dan uiteraard de uitnodiging voor de ALV en de jaarstukken. Een Wetenswaardigheden met goed en minder goed nieuws. Als ‘historisch leesvoer’ enkele belevenissen van kruidenier De Niet uit de Eendrachtstraat. Een paar boekbesprekingen en tot slot uiteraard de Ledenactiviteiten. Kortom: er is weer veel te zien en te beleven in Vlaardingen op historisch gebied.

Eric van Rongen
Eindredacteur

 

Inhoud

Mijnheer Nido, herinneringen van een Vlaardingse kruidenier (J.A. de Niet)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Buizengat met hoekers en platgatsloep. Johannes Weiland, ca 1875. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding