Tijd-Schrift 127, maart 2013 Overzicht

Prijs: € 2,50
(excl. portokosten)Bestellen

Hulp geboden

De oproep om hulp voor diverse HVV-klussen heeft een mooi aantal reacties opgeleverd, en alle klussen zijn intussen aan een of meer bereidwillige leden toebedeeld. Heel hartelijk dank hiervoor!

Ook een hartelijke dank aan Bas Stout, onze huisdrukker, die het mogelijk maakte dat de jaarstukken voor de Algemene Ledenvergadering als een aparte bijlage zijn afgedrukt. Dat scheelt een groot aantal pagina’s in Tijd-Schrift, die we nu met artikelen en foto’s kunnen vullen.  En in het licht van de komende troonswisseling leek het ons aardig deze aflevering een beetje ‘Oranjegevoel’ mee te geven. Dus vindt u een artikel van Jan van Hees over twee Oranjeverenigingen die in de 30er jaren van de vorige eeuw in Vlaardingen zijn opgericht. En een serie foto’s van Koningininnedagvieringen door de jaren heen. Dit jaar zal de laatste zijn, volgend jaar Koningsdag op 27 april – het zal even moeten wennen!

Een tweede artikel heeft niets met Oranje te maken, maar haalt de herinnering op aan een vorm van armenzorg in vroeger jaren: Maarten den Admirant schreef een stuk over het Van Leydens Hofje. En dan is er ook weer een boekbespreking en uiteraard een overzicht van de komende ledenactiviteiten.

Maar we openen met het voor de eerste aflevering van het jaar gebruikelijke ‘Van de Voorzitter’, waarin Wout den Breems terug- en vooruit blikt. Twee zaken springen hier uit: de toekenning van de kwalificatie ‘Beschermd Stadsgezicht’ aan het historische centrum van Vlaardingen. Op 14 februari is dit predicaat tijdens een bijeenkomst in de Grote Kerk officieel toegekend. De HVV en vooral de Gemeente Vlaardingen hebben lang hiervoor geijverd, en we zijn dan ook allemaal heel erg blij dat het nu zover is! Het biedt goede hoop voor het behoud van het historisch waardevolle centrum voor toekomstige generaties. Een tweede punt van onze voorzitter is de dringende oproep om ook voldoende aandacht te schenken aan het behoud van bebouwing uit de Wederopbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog. Die valt dan wel buiten het Beschermd Stadsgezicht, maar is heel vaak toch zeer bijzonder en beschermwaardig, niet in het minst omdat gerenommeerde architecten en stedenbouwkundigen hiervoor werden ingeschakeld. Punt van aandacht dus!

Wat ook aandacht vergt, maar dan van u als leden, is de betaling van de contributie. We hebben de acceptgiro’s voor 2013 al meegestuurd met het laatste Tijd-Schrift van 2012, en velen van u hebben gelukkig al betaald. Wilt u er zeker van zijn dat u Tijd-Schrift en straks het Historisch Jaarboek blijft ontvangen en u heeft nog niet betaald, doe dat dan zo snel mogelijk. Voor u een kleine moeite (en een klein bedrag: ondanks de contributieverhoging slechts € 17,50!) maar voor onze nieuwe penningmeester een zorg minder. Alvast hartelijk dank.

Dan tot slot toch weer een oproep. Het feit dat wij, ondanks die lage contributie, toch zulke fraai uitgevoerde publicaties kunnen uitgeven is mede te danken aan de financiële steun van diverse bedrijven, onder meer door het plaatsen van advertenties in Tijd-Schrift. Zoals u kunt zien zijn er diverse ruimtes over waarin nog advertenties geplaatst kunnen worden. Iets voor uw bedrijf? U bereikt er een historisch geïnteresseerde  doelgroep van zo’n 1350 leden mee. Maar ook sponsoring van het Jaarboek is welkom. Laat het ons weten op info@hvv-vlaardingen.nl.

Eric van Rongen
eindredacteur

Inhoud

Oranjeklanten in Vlaardingen (Jan van Hees)
Om het behoud van een hofje (M. den Admirant)
Koninginnedag in Vlaardingen (Fotoredactie Tijd-Schrift)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

Het Buizengat met hoekers en platgatsloep. Johannes Weiland, ca 1875. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding