Tijd-Schrift 128, juni 2013 Overzicht

Prijs: € 2,50
(excl. portokosten)Bestellen

Nostalgie

Waarom zou de Historische Vereniging Vlaardingen zo’n 1350 leden hebben? Wij gaan ervan uit dat men lid wordt vanwege de doelstellingen: het behoud van de cultuurhistorie in de vorm van gebouwen, stadsgezichten en landschappen. En daar zijn we gelukkig de afgelopen tijd ook best succesvol mee, dank zij de goede relatie met de gemeente en het gevoel voor historie bij het huidige gemeentebestuur. Het Beschermd Stadsgezicht en de Lijst Beeldbepalende Panden zijn onder meer het resultaat daarvan. Maar worden al die mensen daarom dan lid? Nee, waarschijnlijk niet. Ik denk dat men dat vooral uit nostalgische overwegingen doet. Vanwege de plaatjes en de verhalen in Tijd-Schrift en het Historisch Jaarboek. Want wij horen toch best vaak dat mensen onze uitgaven bijzonder waarderen. En dat doet ons natuurlijk goed en stimuleert ons om ermee door te gaan. Met veel plezier, altijd.

En dat heeft dan deze keer weer geresulteerd in een Tijd-Schrift dat bol staat van de nostalgie. Met name het eerste artikel, geschreven door Nellie Vermeulen – van den Hoek, vanuit het verrassende perspectief van de huistafel uit haar ouderlijk huis, levert wat dat betreft veel moois op. De vele oudere lezers zullen zich veel van wat de tafel vertelt herinneren. En mogelijk ook de hoofdpersonen gekend hebben. Een waterstoker zoals Arie van den Hoek was natuurlijk in de buurt een bekende figuur. Temeer omdat hij ook allerlei andere activiteiten erbij deed, waarvan die bij het Leger des Heils niet de minst belangrijke waren. Kortom: een leuk lees- en kijkartikel.

Het tweede verhaal gaat over een pastoor uit de 18e eeuw, die bij Emous een schuilkerk liet bouwen. Paul Westerdijk heeft het tamelijk uitgebreide archief van deze geestelijke onderzocht en een beeld geschetst van een ontwikkeld en belezen man, die voor het R.K. volksdeel van Vlaardinger-Ambacht een belangrijke positie innam. Dat hij belezen was, bleek uit de lijst van boeken die na zijn overlijden geveild is. Daar zaten belangwekkende stukken bij. Helaas was de ruimte in dit Tijd-Schrift niet voldoende om de beschrijving van die boeken, die Paul bij het artikel leverde, ook op te nemen. Daarom is deze als een internet-bijlage bij het artikel op de website van de HVV geplaatst (zie hieronder).

En daarmee komt dan ongetwijfeld dat nostalgische gevoel weer naar boven. Deel dat ook eens met anderen (zie de aansporing daartoe op de achterkant van de omslag). Want wat ons betreft zijn er nog steeds veel te weinig mensen lid van de Historische Vereniging Vlaardingen.

Eric van Rongen, eindredacteur

Inhoud

De tafel met zeven Hoeken (Nellie Vermeulen - van der Hoek)

Ook hier adverteren? Klik hier.

Spreekt de HVV u aan en wilt u zich opgeven als lid? Heel graag! Hoe meer leden, des te sterker we staan om het historisch waardevolle in Vlaardingen voor het nageslacht te behouden. Lees verder

De Zomerstraat en de Maassluissedijk. Herman Paradies, ca 1950. Collectie Stadsarchief VlaardingenVolledige afbeelding